© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 19 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 19

Op tal van terreinen werken de Nederlandse districten nauw samen. Door elkaar te helpen, gegevens uit te wisselen, maar ook door bepaalde activiteiten gezamen-lijk op te pakken. De district gouverneurs komen 8 keer per jaar bijeen om activiteiten en zaken af te stemmen, het gouverneursberaad (GB) genoemd. En 4 keer per jaar komen gouverneurs, inkomend gouverneurs en inkomend- inkomend gouverneurs (‘3G overleg’) bij elkaar ontwikke- lingen en zaken te bespreken. Het meest in het oog springend is het gezamenlijke uitvoerings-orgaan RAN.
ROTARY ADMINISTRATIE NEDERLAND
De zeven districten hebben een rechtspersoon opgericht die het GB ondersteunt en de uitvoerende werkzaamhe- den verricht: Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN). De gezamenlijke (veelal backo ce) activiteiten omvatten o.a. het onderhouden van de ledenadministra- tiesysteem, het onderhouden en beheren
van de website, het voeren van de  nanciële administratie, de uitgave van het Rotary Magazine, het functioneren als landelijk informatiecentrum, het beheer van liquiditeiten en het verzorgen van secretariaatswerkzaamheden. De clubs hebben voornamelijk met de RAN te maken inzake de contributie die halfjaarlijks wordt gefactureerd.
De RAN kent een stichtingsbestuur bestaande uit (onbezoldigde) Rotarians, die ieder vanuit hun professie ruime kennis en ervaring met de verschillende bestuursta- ken hebben: Personeel & Organisatie, Financiën, ICT, Kennismanagement en PR & Communicatie.
Het Gouverneursberaad houdt toezicht op de RAN.
De Raad van Gouverneurs (alle 7 districtsgouverneurs) houdt toezicht op het bestuur van de RAN.
Contactgegevens:
Telefoon: 088 566 63 33
E-mail: info@rotarynederland.nl
Postadres: Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem
C. ROTARACT
Rotaract is een serviceclub voor studenten & young professionals (vanaf 18 jaar) die zich inzetten voor het vinden van innovatieve oplossingen voor ‘s werelds meest urgente uitdagingen, terwijl ze gelijktijdig leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en wereldwijde vriendschappen sluiten.
Rotaractclubs over de hele wereld hebben gelijke normen en waarden en steunen hierbij de missie van Rotary. Ze plannen en voeren voor de gemeenschap belangrijke activiteiten en serviceprojecten uit. Rotary- clubs bieden begeleiding en ondersteuning, en werken samen met de Rotaractors als partners in service.
Tegelijkertijd is ook elke Rotaractclub uniek en verschil- lend in de manier waarop de vergaderingen worden georganiseerd en projecten tot uitvoering worden gebracht.
In Nederland zijn er ca. 40 Rotaractclubs met zo’n 405 Rotaractors.
Wereldwijd zijn er totaal 203.298 Rotaractors in maar liefst 180 landen (telling september 2020)
Contactorgaan Rotaract Nederland (CRN) heeft als doel om Rotaractors verder te verbinden met deze (inter-) nationale community. Dit doen zij onder andere door je te informeren & inspireren. Diverse (o ine en online) evenementen worden georganiseerd om andere Rotarac- tors te ontmoeten, meer te leren over Rotary en om je professionele vaardigheden verder te ontwikkelen.
www.rotaract.nl
CONTACT ROTARY INTERNATIONAL
Internationaal hoofdkantoor
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Ave
Evanston, IL 60201-3698 USA Tel: +1 866 976 8279 E-mail: contact.center@rotary.org
Regionaal kantoor Europa / Afrika
Rotary International Witikonerstrasse 15
8032 Zurich, Zwitserland Tel: +41 44 387 71 11 E-mail: eao@rotary.org Hours: 08:30 - 17:30
Club en district support
Rosangela Merlino
Tel: +41 44 387 71 31
E-mail: rosangela.merlino@rotary.org
Janka Jakabos
Tel: +41 44 387 71 32
Email: janka.jakabos@rotary.org
Informatie over PHF en Rotary Foundation
Vanessa Court-Payen
Tel: +41 44 387 71 89
E-mail: vanessa.court-payen@rotary.org
Informatie over  nanciële zaken
Sylvia Villiger-Steenhoek
E-mail: Sylvia.Villiger-Steenhoek@rotary.org
ROTARY ORGANISATIE
19


   17   18   19   20   21