© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 2 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 2

SERVE TO CHANGE LIVES
Dit is het thema van Shekhar Mehta, de President van Rotary International, voor het jaar 2021-2022.
In zijn inauguratiespeech drong hij er bij de leden op aan om meer betrokken te raken bij serviceprojecten, omdat de zorg voor en het dienen van anderen de beste manier van leven is. Het verandert niet alleen het leven van anderen, maar ook dat jezelf.
Hij vraagt ons om het goede voorbeeld te geven en Rotarians en Rotaractors te inspireren om mee te doen aan projecten die een blijvende impact hebben.
Dit thema staat voor ons jaar centraal in dit Handboek voor Rotarians, samengesteld door de gouverneurs van de zeven Nederlandse districten.
Het is allereerst bedoeld voor de clubvoorzitters 2021- 2022 en is handig bij de PETS. Het geeft ook veel praktische informatie voor alle Rotarians. Vaak wordt verwezen naar de sites, rotary.nl, de site van het district of naar rotary.org of myrotary.org voor internationale sites. Daarop is nog veel meer informatie te vinden, die niet allemaal kan worden opgenomen in dit beknopte handboek. Graag maken de zeven Nederlandse Gouverneurs je deelgenoot van de belangrijkste focus gebieden voor het komende Rotaryjaar.
ROTARY IS DE OUDSTE SERVICEORGANISATIE TER WERELD
Onze aandacht zal uitgaan naar:
Het introduceren van innovatieve clubmodellen met als doel aantrekkelijk te zijn voor zowel huidige als nieuwe Rotarians. Door  exibel en creatief om te gaan met de gewoonten en gebruiken in de club kan de club aantrekkelijker worden, zowel voor de huidige leden als voor nieuwe leden. Een levendige, actieve club is de basis voor alle Rotary-activiteiten. Het schept een band: het verbindt.
Wij promoten een jaarlijkse Health clubcheck (rotary. org) door clubbesturen om te bepalen waar jouw club staat. De uitkomsten van deze health clubcheck kunnen als leidraad dienen om een strategisch clubplan voor de middellange termijn op te stellen. Waar willen we staan als club over vijf jaar? Welke doelen willen we dan bereikt hebben? Innovatie en  exibilisering vormen de basisbegrippen in een strategisch clubplan. Durf te experimenteren met nieuwe vormen van lidmaatschap en een nieuw  exibel format voor clubbijeenkomsten. Betrek daar Rotaract bij.
Shekhar Mehta
Ook voor jonge en druk bezette leden moet een club aantrekkelijk zijn. De (assistent-) gouverneurs zullen de clubs ondersteunen in dit veranderingsproces.
Houd je bij het werven van nieuwe leden aan het DEI principe: Diversity, Equity, Inclusion, als leidraad voor de samenstelling van je clubbestand. Beperk je niet tot de geijkte kwali caties, en waardeer zowel jonge als oude leden voor hun inbreng. Draag er zorg voor dat nieuwe leden bij jouw club passen en bovenal dat jouw club aan de verwachtingen kan voldoen van een kandidaat clublid. Anderzijds wees duidelijk naar potentiële clubleden wat jouw club van hen verwacht. Betrek ze direct bij het actieve clubleven, en zorg voor persoonlijke aandacht voor iedereen in de club. Een nieuw lid mag zich direct “thuis” voelen. Als voorzitter ben je een voorbeeld in je club.
Blijf End Polio Now ondersteunen door middel van donaties en fundraising acties om onze belofte aan de kinderen van de wereld voor een Polio vrije wereld helemaal gestand te kunnen doen. Aandacht besteden aan het zevende aandachtsgebied van Rotary, duurzaamheid, is belangrijk voor ons en voor de toekomstige generaties.
Als voorzitter, clubbestuurder of welke andere functie je hebt in je club: realiseer je, dat je Rotarian bent; dat je het niet alleen hoeft te doen; dat er mensen in het district en landelijk zijn, waar je terecht kunt met vragen en ideeën. Dat zijn de AG’s (de Assistent Gouverneurs, de voorzitters van de regio’s); deskundigen van de verschillende districtscommissies of de gouverneurs. En niet te vergeten
VOORWOORD


   1   2   3   4   5