© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 21 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 21

The Rotary Foundation (TRF) is de wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotaryleden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer dan US $ 260 mln per jaar als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op wereldschaal projecten laten uitvoeren die een groot e ect geven, zoals de bekende Polio-acties.
The Rotary Foundation heeft al jarenlang de hoogste kwali catie (4 star ranking) heeft verdien, toegekend door de Charity Navigator, een toonaangevend instituut dat onderzoek doet naar de kwaliteit van charitatieve instellingen. Door gericht, duurzaam , e ectief en transparant te zijn.92 % van iedere gedoneerde dollar gaat daadwerkelijk naar een goed doel, dus slechts 8 % overheadkosten!
The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Vele Rotarians zijn actief om verspreid over de wereld allerlei serviceprojecten, binnen de afge-sproken doelstellingen, op te zetten en tot succesvolle uitvoering te brengen.
Net zoals veel Nederlanders bijdragen aan allerlei hulporganisaties, dragen Rotarians ook bij aan hun eigen organisatie The Rotary Foundation. Hiermee meer internationale hulpverlening mogelijk makend.
De bijdragen zijn of rechtstreeks/persoonlijk, of via de Rotaryclub met een gezamenlijke jaardonatie. Daarnaast kan TRF rekenen op grote bijdragen van co- nanciers zoals de Bill and Melinda Gates Foundation.
The Rotary Foundation is in 1917 opgericht om Rotary naast de Vocational doelstelling ook een Service doel- stelling te geven. Het motto is ‘Doing Good in the World’.
ORGANISATIE
Op wereldniveau stuurt de Trustee Chair (meestal een Past RI president) de Trustees TRF aan. Zij worden geadviseerd en geïnformeerd door een aantal commissies. Op districtsniveau zijn het de Gouverneur en de District TRF-commissie die de clubs in hun district informeren en inspireren, o.a. met nieuwsbrieven en seminars. Op clubniveau is het de clubvoorzitter met zijn TRF- commissaris die de clubleden informeert en inspireert om TRF  nancieel te steunen en gebruik te maken van hun programma’s en mogelijkheden.
District TRF-commissie
De District TRF-commissie bestaat uit ervaren en betrokken Rotarians die de Gouverneur ondersteunen in de werkzaamheden omtrent de Rotary Foundation. Om de continuïteit in het beleid te waarborgen wordt de voor- zitter voor een periode van drie jaar benoemd.
De DRFC-Chair wordt aangesteld door Rotary International voor een periode van 3 jaar. Een DRFC- Chair wordt om  nancieel technische redenen geregistreerd bij RI.
RI en TRF bestaan naast elkaar, zo ook de DG en de DRFC-Chair.
ROTARY FOUNDATION
21
ROTARY FOUNDATION


   19   20   21   22   23