© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 22 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 22

De taken van de TRF-commissie zijn o.a.:
voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en revenuen uit geïnvesteerd vermogen. Het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year), waarmee een appèl gedaan wordt op elke Rotarian om US$ 100 per jaar aan de Foundation bij te dragen, vormt de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving. De Nederlandse districten voldoen daar bij lange na nog niet aan.
Binnen TRF zijn drie fondsen te onderscheiden die gelden beheren:
• Het bevorderen van kennis over Rotary Foundation,
• Het stimuleren van clubs/leden om bij te dragen aan
• Rotary Foundation.
Het functioneren als deskundige vraagbaak voor alle
• TRF Grants.
Het begeleiden van de clubs bij uitvoering van deze
• programma’s
Het toekennen van District Grants en DDF-gelden bij
• Global Grants, samen met de Gouverneur.
Het verzorgen van rapportages aan The Rotary Foundation, de Gouverneur en de clubs.
Daarnaast is de TRF-commissie uitvoerend betrokken bij tal van Foundation activiteiten zoals Vocational Training Teams, Rotary Peace Fellows, Scholarships, Rotary Foundation Alumni activiteiten, End Polio Now promotie, enz.
Naar de internationale site en de Nederlandse site van de Foundation: https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation http://www.rotary.nl/over/foundation
GELDSTROMEN TRF
De inkomsten van The Rotary Foundation bestaan
• •
•
Het Annual Fund (SHARE) heeft als doel de pro- gramma’s van TRF  nancieel mogelijk te maken.
Het Endowment Fund betreft een fonds dat geoor- merkt geld ontvangt, meestal in de vorm van legaten, opbrengsten van zgn. ‘private charitable trusts’ of speciale donaties. Het geld is bedoeld om gedurende langere tijd een bepaald, door de donateur benoemd, goed doel te ondersteunen.
Het Polioplus Fund heeft als doel het ondersteunen
van de poliobestrijding. Bijdragen aan dit fonds worden • geheel voor de poliobestrijding gebruikt.
Het Disaster Respond Fund ondersteunt bij rampen in projecten om de allerhoogste nood te bestrijden.
HOUSTON 2022
ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION | HOUSTON, TEXAS 4-7 JUNI 2022
meld u aan op https://houstonri2022.org/
ROTARY FOUNDATION vervolg


   20   21   22   23   24