© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 4 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 4

GESCHIEDENIS VAN ROTARY
DOEL EN MISSIE VAN ROTARY
Doel
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereld- omvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.
Missie
Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, profes- sionele en maatschappelijke leiders.
https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding-principles
Op 23 februari 1905 kwamen de jonge advocaat Paul Harris en drie vrienden (een
kleermaker, een kolenhandelaar
en een mijningenieur) samen in
een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn.
Paul Harris
De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd door RC Utrecht.
Naarmate Rotary groeit, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten. In 1917 ontstond de Rotary Foundation van Rotary International (afgekort RI). De foundation  nanciert de meeste Rotaryhulpacties en draait volledig op giften.
https://www.rotary.org/en/about-rotary/history
4-WAY TEST
Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:
1. Is het waar?
2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?
De 4-WAY test is niet bedoeld om anderen te monitoren, maar jezelf!
Klik hier voor een samenvatting van de presentatie van de President van Rotary International, Shekhar Mehta.
ROTARY BEGINSELEN


   2   3   4   5   6