© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 5 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 5

AVENUES OF SERVICE
De vijf ‘Avenues of Service’, gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de  loso sche hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.
1. Clubservice
2. Vocational Service
3. Community Service
4. International Service
5. Youth Service (New Generations)
https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding-principles
1. CLUB SERVICE
Een goed functionerende Clubservice, de eerste service avenue van Rotary, wordt als de belangrijkste voorwaarde voor een goede Rotary Club beschouwd. Zonder deze kunnen de overige vier service avenues immers niet goed worden ingevuld. Een kenmerkende eigenschap van de Club Service is het gericht zijn op het intern functioneren, teneinde een gezonde en levendige club te hebben en te houden. De overige avenues richten hun oogmerk op de lokale gemeenschap en de wereld waarin wij leven.
3. COMMUNITY SERVICE
Het dienen van de (lokale) omgeving, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.
De communitygedachte krijgt gestalte door hulp- verlening in woord en daad, zowel door een  nanciële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Dus met hoofd, hart en handen. Communityprojecten maken Rotary zichtbaar en bieden promotionele mogelijkheden.
ROTARY BEGINSELEN
ATTENTIEPUNTEN
• het bijhouden en bevorderen van de ‘attendance’
• het verzorgen van het clubprogramma
• het organiseren van clubactiviteiten
• het verstevigen van de clubsfeer (fellowship)
• het verzorgen van de weekberichten
• het informeren van de leden (clubreader)
• het behartigen van de ledengroei en -behoud
• het begeleiden van nieuwe leden
• het bewaken van het classi catiebeginsel
• het verzorgen van PR en werken aan imagoverbetering
• het aandacht hebben voor de families van de leden
(Family of Rotary)
2. VOCATIONAL SERVICE
Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classi catie in de club herkenbaar wordt.
An introduction to Vocational Service (download le)
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/569
5
JOBROTARY
Inmiddels participeren circa 150 clubs in JobRotary. De missie van Jobrotary is:
A. het begeleiden en ondersteunen van oudere (40+)
werkzoekenden op weg naar nieuw werk.
B het meewerken aan en het realiseren van een andere
denkwijze met betrekking tot ouderen en werk.
Rotaryleden met ervaring in het begeleiden van medewerkers stellen zich beschikbaar en functioneren als mentor. Zij bieden persoonlijke begeleiding aan werkzoekenden. De begeleiding is één op één, kosteloos en op vrijwillige basis. De kandidaat blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan.
www.jobrotary.nl
ROTARY HELPT
De leden van Rotary bieden hun actieve hulp en  nanciële bijdragen aan op een aantal focusgebieden, waaronder poliobestrijding, schoon water, vluchtelingenhulp, basisonderwijs en alfabetisering, gezondheid en extra handen bij economische en sociale ontwikke- ling in de buurt en ver weg.
Wie hulp bij een (internationaal) project nodig heeft of zelf hulp wil bieden, kan contact opnemen met de lokale Rotaryclub om met elkaar te kijken naar de mogelijkheden. Ook werkt Rotary graag samen met andere (service-)organisaties of instellingen, lokaal én internationaal.
Meer op http://rotaryhelpt.nl/


   3   4   5   6   7