© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 7 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 7

4. INTERNATIONAL SERVICE
De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, contactclubs en andere internationale projecten.
Rotarians organiseren ook veel activiteiten op basis van hun hobby in zogenaamde Rotary Fellowships of op basis van hun beroep of specialiteit in Rotarian Action Groups (RAG’s)
De volledige lijst met webadressen van de Fellowships staat op
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
De volledige lijst met webadressen van de RAG’s is te vinden op
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/empower-leaders/ join-rotarian-action-group
5. YOUTH SERVICE (NEW GENERATIONS)
Rotary kent diverse jeugdprogramma’s die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue Youth Service, ook wel omschreven als New Generations.
Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten.
Rotary International kent de volgende jeugd- programma’s:
• Intercontinentale jeugduitwisseling
• 1 jaar; leeftijd 16 tot 18 jaar
Uitwisseling van gezin tot gezin
• 3 tot 6 weken; leeftijd 16 tot 19 jaar
• Zomerkamp 2 tot 4 weken; leeftijd 15 tot 23 jaar
New Generations Exchange 1 week tot 3 maanden;
• leeftijd 18 tot 25 jaar
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) veelal een weekend; leeftijd 18/20 tot 26 jaar
De eerste drie activiteiten worden door de districten gezamenlijk uitgevoerd via de Stichting MDJC (Multi District Jeugd Commissie). NGE en RYLA vallen niet onder MDJC maar behoren tot de jeugdactiviteiten per district.
In Nederland kennen we daarnaast nog diverse aanvul- lingen waarvan de bekendste zijn:
• Vlielandkamp
• Handicamp circa 1 week; leeftijd 15 tot 25 jaar
https://www.rotary.org/en/rotaract-interact-and-ryla http://www.rotaract.nl/ http://www.rotary.nl/vlielandkamp/
LIDMAATSCHAP ROTARY
Rotary International is de vereniging van alle Rotary Clubs in de wereld. Iedere Rotaryclub die ooit is toegelaten (charter) heeft daarbij geaccepteerd de internationale regels van Rotary International te volgen. Deze regels worden periodiek aangepast en vastgelegd in de Manual of Procedure (MoP).
Club lidmaatschap
Een Rotaryclub kent overwegend een persoonlijk lid- maatschap, maar bedrijfslidmaatschappen zijn ook mogelijk. Ook hebben sommige clubs een ‘gezinslidmaat- schap’ (dubbel lidmaatschap). Een club is samengesteld uit personen die actief in het leven staan, in de maatschappij of binnen hun beroepsgroep. De club is autonoom in het beleid ten aanzien van het aannemen van nieuwe leden, mits dit niet in strijd is met de regels van Rotary International. Toelating tot de club mag niet worden beperkt op basis van geslacht, ras, kleur, geloof, nationaliteit of seksuele geaardheid (anti-discriminatie). Binnen Rotary geldt het DEI principe: Diversity, Equity , Inclusion.
Classi catie
Het doel van Rotary is een groep mensen bij elkaar te brengen die in de gelegenheid zijn in de uitoefening van hun functie een extra bijdrage te leveren aan het positief functioneren van de samenleving. Het classi catiesysteem waarborgt de diversiteit van de club. De classi catie van ieder lid is gebaseerd op zijn/haar bedrijf of beroep.
ROTARY BEGINSELEN
SANTA RUN
Om een project of goed doel  nancieel te ondersteunen is fundraising nodig. Een publicitaire blikvanger is de Rotary Santa Run die in 2008 is gestart door RC Gorinchem. De Stichting Rotary Santa Run maakt het de clubs zo gemakkelijk mogelijk: het draaiboek met alle informatie om een Rotary Santa Run te organiseren staat voor iedere Rotaryclub gratis ter beschikking. www.rotarysantarun.nl
7


   5   6   7   8   9