© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 8 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 8

A. CLUB ORGANISATIE
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Iedere club stelt naast de verplichte statuten een (eigen) huishoudelijk reglement vast. Denk hierbij aan bepalingen met betrekking tot het bestuur van de club, waarin nadere bepalingen met betrekking tot het bestuur van de club zijn opgenomen, de vergaderingen, de wijze van stemmen, de commissies en hun taken, zaken omtrent de  nanciën, verkiezing van leden, enz. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van RI, noch met de Nederlandse statuten.Zo blijft de kern van Rotary binnen elke club herkenbaar en geeft iedere club zelf kleur aan deze kern.
De genoemde documenten zijn te vinden in het ‘downloadcenter’ in het Ledendeel van de landelijke site. https://www.rotary.nl/nieuws/statuten/
Bij clubs die excelleren en die we de naam ‘vibrant clubs’geven, is een aantal kenmerken waarneembaar. Deze kenmerken zorgen voor sterke, aantrekkelijke en levende clubs.
Aandachtspunten om de eigen club aan te toetsen zijn:
1. Gevarieerd programma met interne en externe
sprekers;
2. Lokale en internationale projecten;
3. Rotary is zichtbaar in de maatschappelijke omgeving;
4. Publiekgerichte fondswerving;
5. Evenwichtig ledenbestand volgens het DEI principe;
6. Een gezonde jaarlijkse ledeninstroom om een goede
evenwichtige leeftijdsopbouw te hebben. Daarnaast
een beleid gericht op ledenbehoud.
7. Goede kwalitatieve attendance tijdens
clubbijeenkomsten en/of andere clubactiviteiten
8. Aandacht voor bestuurlijke continuïteitmiddels een
strategisch clubplan voor een langere periode;
9. Donatie Rotary Foundation (streven US $ 100 pp/pj)
10. Fellowship is voelbaar aanwezig.
CLUB LEADERSHIP PLAN
Het Club Leadership Plan (Lead your club) is de door Rotary International aanbevolen bestuurlijke structuur voor Rotaryclubs. Zie: Be a Vibrant Club: ‘Your Club Leadership Plan’. https://my.rotary.org/en/document/be-vibrant-club-your-club-leadership- plan-presentation https://my.rotary.org/en/document/be-vibrant-club-your-club-leadership- plan-western-europe
LEDENBELEID
Ledenbehoud en ledenwerving staan bij alle clubs centraal. Wil Rotary nu en in de toekomst blijven groeien en bloeien, dan is het noodzakelijk, ‘vers bloed’ aan te trekken en als organisatie een evenwichtige ledenopbouw na te streven.
Ledenwerving en - behoud vragen om twee verschillende inzichten. Om leden te werven is het belangrijk om te weten wie en wat je bent als club. Om leden te behouden is het belangrijk om te weten welke verwachting leden hebben en of deze verwachtingen waargemaakt kunnen worden.
Wil Rotary nu en in de toekomst van betekenis zijn en blijven, dan is het belangrijk om samen te onderzoeken waar de aantrekkelijkheid van jouw eigen club zit. Communicatie en ‘branding’ zijn belangrijk, om zichtbaar te zijn en om deze aantrekkelijkheid te tonen op de social media. We houden van groei, maar realiseren ons ook dat groeien om actie vraagt. Onderzoek samen welke acties je kunt ondernemen. Onderzoek zeker ook Rotary.org om hier tips te lezen. Neem contact op met je District Ledencommissie (DLC) wanneer je meer wil weten of een workshop over dit onderwerp wil hebben.
Rotary International ledenbeleid
https://rotary.nl/helpdesk/dossiers/ledenbeleid
Flexibeler Rotaryleden werven
Rotary gaat mee met de tijdgeest en trekt samen met Rotaract op om de dynamiek van de 21e eeuw te omarmen. Deze dynamiek vraagt aandacht voor een meer  exibele manier van ledenwerving. Nieuwe clubvormen ontstaan en nieuwe vormen van lidmaatschap. Rotary kent steeds minder regels dus zijn er geen dwingende beperkingen meer om niet mee te gaan in deze dynamiek.
Leden werf je tegenwoordig vooral ook door steeds te werken aan hoe je zichtbaar bent als club.
Zien en gezien worden
Betrokkenheid bij elkaar en service aan de gemeenschap is een pijler binnen Rotary en Rotaract. Betrek de omgeving bij jouw serviceproject. Denk hierbij ook eens aan projectlidmaatschappen: gedurende het project is een niet-Rotarian lid van jouw club, die waarschijnlijk zo geïnspireerd raakt dat hij/ zij lid wil worden na a oop van het project! Denk zeker daarbij ook aan collega’s, familieleden, vrienden, Zij zien jou als Rotarian en weten vast al meer van onze service en doelstellingen. Laat zien waarom Rotary attractief is, welke goede doelen er zijn/ worden gerealiseerd.
Betrokkenheid bij de samenleving
Rotary is vanaf haar oprichting een maatschappelijk betrokken en bewogen organisatie met een focus op lokale én internationale samenwerking.
Sommige clubs zetten in op fundraising, andere clubs zetten in p service. Wissel beide af zodat alle leden van jouw club zich betrokken kunnen voelen.
ROTARYCLUB


   6   7   8   9   10