© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 9 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 9

Professionele en ethische ontwikkeling
Rotary biedt je ontwikkelingskansen op persoonlijk leiderschapsvlak. In een vertrouwde omgeving kun jij jezelf authentiek tonen, je kunt jouw successen met elkaar vieren maar ook jouw vraagstukken of nederlagen met elkaar bespreken Rotary is een omgeving waarin je dat wat jou bezighoudt, wat jou beweegt, kunt bespreken met andere leden, met andere achtergronden! Ook daarom is het verrijkend om onderdeel van de grote Rotaryfamilie te zijn.
Een aantrekkelijk programma
Bind leden met een goed programma met inspirerende interne en externe sprekers. Dit blijkt een grote aan- trekkingskracht te hebben op huidige en toekomstige leden.
Gebruik de ruimte binnen classi caties
Een club waarin interessante mensen vanuit diverse perspectieven elkaar ontmoeten, geeft een aantrekkelijke dynamiek. Zoek interessante mensen, werf niet uitsluitend op basis van het invullen van classi caties, maar zoek ook nieuwe andere doelgroepen. Vanuit het DEI Rotaryprincipekunnen dat mensen uit andere culturen, anders denkend, anders levend, zijn. Onderzoek samen hoe jouw club meer een afspiegeling van de maatschappij kan worden.
Attendance is een richtsnoer
Schaf de klassieke idee van attendance halen af. Attendance is wél een signaal van betrokkenheid bij de club, maar er is een verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve attendance. Leden die achter de schermen veel doen voor de club of het district zijn wellicht in kwantiteit minder aanwezig, maar in kwaliteit heel belangrijk voor de club. Betrokkenheid werkt over en weer, dit ligt niet alleen bij het lid ! Wanneer iemand lang niet komt ( of van zich laat horen ) toon dan
belangstelling en bel een keer. Bel uit betrokkenheid, niet als controle. Onderzoek samen met het clublid de reden van het minder geworden contact. Participatie in projecten e.d. buiten de clubbijeenkomsten om, kunnen overigens ook in de attendance worden meegeteld.
Lidmaatschap varianten
Rotary kent vele soorten lidmaatschap, het “oude’ is voor met name jongere leden vaak niet meer aantrekkelijk. Er zijn meerdere lidmaatschap vormen mogelijk binnen één club. Onderzoek samen wat jullie club past en hoe je daarmee aantrekkelijk kunt zijn voor interessante kandidaten.
Denk ook aan een langere proefperiode dan drie keer als kandidaat lid, of een lidmaatschap voor een proefjaar of dat je meerdere clubs in een regio kunnen ‘uitproberen’. De moderne mens heeft moeite zich vooraf lang te binden.
Informele werving
Meerdere clubs houden open avonden waar geïnteresseerden kunnen ervaren wat Rotary is. Er is dan een algemene programma-invulling die duidelijk maakt wat er te verwachten is bi een lidmaatschap. Laat ieder clublid bijvoorbeeld twee geïnteresseerden meenemen, deel deze avond op Facebook, Twitter, Instagram en de clubwebsite. Houd na a oop contact met de geïnteresseerden en bel ze om naar hun ervaringen en verwachtingen te vragen.
Vragen?
De gouverneur , de districtsledencommissie en de Task Force Nieuwe leden/nieuwe clubs zijn graag bereid je vragen te beantwoorden en samen met jou te onderzoeken wat je club nodig heeft. Samen kun je zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor je club met op de club gericht maatwerkadvies.
ROTARYCLUB
9


   7   8   9   10   11