© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

mei 2024

Bekijk vorige edities

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, bril, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Van de Gouverneur

Beste Rotarians en Rotaractors,

Voordat ik het thema voor de maand mei introduceer eerst nog aandacht voor de Districtsconferentie op 1 juni a.s. in Bergen op Zoom met een prachtig programma in Bourgondische setting, een heerlijke lunch met streekgebonden gerechten en een borrel met hapjes in het prachtige Markiezenhof.

Weer een mooi moment waar we elkaar fysiek kunnen ontmoeten en onze enthousiaste verhalen over Rotary kunnen delen van Sluis tot Dordrecht en van de Hoekse Waard tot Tilburg. Komt allen!! We rekenen op 4 deelnemers per club en meld je nu al aan want dat is wel zo fijn voor de organisatie.

Youth Service – thema van de maand mei

De jeugd heeft de toekomst! Daar kan niemand omheen en zeker ook voor Rotary is jeugd erg belangrijk. Er zijn heel veel prachtige projecten waarmee je als club de jeugd kunt stimuleren en kunt bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Door ze te laten ervaren hoe mooi het is om maatschappelijk actief te zijn en om in contact te komen met andere wereldburgers. Denk bijvoorbeeld aan Interact, Jeugduitwisselingen en RYLA.

Voor alle informatie over jeugd in ons District kun je terecht bij Thijs Kaas, onze Districtsjeugdcommissaris djc@rotary-d1610.nl.

RYLA 2024 was een groot succes

Van 12 t/m 14 april jl. hebben we op conferentiecentrum De Bovendonk in Hoeven onze eigen 25e editie van de RYLA gehouden. Met groot succes! 57 jongeren hebben onder begeleiding van het RYLA-bestuur en 45 assessoren inspirerende dagen gehad. Heel veel dank aan alle clubs die dit mogelijk hebben gemaakt. Nodig de RYLA-deelnemers uit in jouw club om te vertellen hoe zij deze dagen ervaren hebben en stimuleer ze om lid te worden van Rotaract.

Afbeelding met panorama, gebouw, persoon, mensen

Automatisch gegenereerde beschrijving

ROTARY INTERACT

In de loop der jaren ben ik direct betrokken geweest bij het oprichten van 9 Rotary Interact-clubs en heb ik middelbare scholieren zien groeien in het organiseren van mooie acties; voor ouderen in verpleeghuizen, voor kinderen die geen middelen hadden om verjaardagfeestjes te organiseren en een inzamelingsactie om een jongetje in Afrika te laten opereren aan zijn klompvoetjes. Eén van de Interact-clubs heeft zelfs € 120.000,00 opgehaald voor onderzoek naar Kanker. De wereld van deze Interactors (12-18 jaar) is dankzij Rotary een stuk groter geworden.

Hartelijke Rotary-groet,

Anja Rijlaarsdam
Gouverneur D1610 2023-2024

Zie hierna een paar prachtige initiatieven van onze Vocational-commissie, info over de landelijke adviescommissie waar je terecht kunt met vragen over Rotary regelgeving en nieuws uit ons District.

Omgaan met ethische dilemma’s

Omdat de workshop Toets je Intuïtie veel tijd vergt (circa 2 uur), kennen we binnen Rotary ook het programma Ethische Dilemma’s. Allerlei situaties waarbij iemand verschillende keuzen tot handelen heeft die betrekking hebben op moraliteit. Het directe doel van dit programma is bewustwording van de eigen grenzen. Maar er is ook een hoger doel: bijdragen aan een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingen. Kortom, uitermate geschikt voor een Rotaryclub die serieus meer aandacht aan ethiek en de 4-way-test wil schenken.

Het programma duurt circa 60 minuten en wordt in gespreksgroepjes van 6 personen behandeld. Op een clubavond of tijdens een fireside avond thuis.

De D1610 districtscommissie Vocational Service kan bij de organisatie helpen door een ervaren gespreksleider te leveren. Maar het kan natuurlijk ook geheel ‘in eigen beheer’ worden uitgevoerd. Neem voor meer informatie, het materiaal of het maken van een afspraak contact op met onze Vocational commissie via peter.de.waard@outlook.com.

Nieuwe commissie voor juridisch Rotary-advies

Clubs hebben jaarlijks tal van vragen over Rotary die worden gesteld aan de gouverneur, het districtsbestuur of de RAN. Zoals vragen over het lidmaatschap, over de formele Rotary-procedures en vaak ook over de statuten. Soms zijn deze eenvoudig te beantwoorden, maar meestal vergt het een meer diepgaande kennis van de regelgeving binnen Rotary International.

Om dergelijke vragen op zorgvuldige wijze te beantwoorden, hebben de Gouverneurs van Rotary in Nederland een speciale adviescommissie gevormd. Deskundige oud-gouverneurs met ruime ervaring als COL-representative (districtsafgevaardigde in de internationale Council on Legislation), die de laatste ontwikkelingen bijhouden op het gebied van statuten, huishoudelijk reglement en de zeer uitvoerige Rotary-regels vastgelegd in het Manual of Procedure en in de Code of Policies. Daarnaast is er binnen deze commissie deskundigheid aanwezig omtrent het Nederlandse (verenigings-)recht.

Districten, clubs en individuele Rotarians/Rotaractors kunnen voor hun Rotary-gerelateerde vragen terecht bij deze commissie. Dat kan via het mailadres rotary.advies@rotary.nl.

Afbeelding met buitenshuis, teken, boom, wegbebakening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rotary Internationale Conventie Singapore | 25 – 29 mei

Jaarlijks komen rond de 20.000 Rotaryleden samen tijdens een Internationale conventie. Dit jaar wordt de Conventie gehouden in Singapore en is toegankelijk voor alle Rotaryleden. Er gaan 5 leden uit ons District naar de conventie. De conventies zijn bijzondere momenten waarop je ervaart hoe groot en wereldomvattend Rotary is. Wil je dit ook een keer ervaren? Inschrijven kan nog via de button hieronder. In kader van de 7e area of focus “Leefmilieu” is wel het dringende verzoek of iedereen de vluchten compenseert door bij te dragen aan bijvoorbeeld ons 100 jaar Rotary Voedselbos.

NIEUWS UIT ONS DISTRICT

Jubileum editie van de RYLA groot succes

Op vrijdag 12 april kwamen 57 jongeren aan bij de Bovendonk in Hoeven om deel te nemen aan de jubileum-editie van de Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) in ons district. Dit jaar werd deze voor de 25e keer gehouden. Zoals elk jaar wisten de jongeren niet precies wat hen te wachten stond en werden zij gedurende het weekend meegenomen in opdrachten en workshops waarbij management, presenteren en samenwerken centraal stonden. Het weekend was een groot succes mede dankzij de aanwezigheid van vele assessoren en het fantastische weer uiteraard. In 2025 zal de RYLA plaatsvinden in het weekend van 11 – 13 april 2025, wederom bij de Bovendonk in Hoeven. Dus clubs kunnen nu al op zoek naar deelnemers en assessoren en hun agenda blokkeren. Informatie over de volgende editie van de RYLA volgt snel.

Commissie Vocational Service uitgebreid met 2 nieuwe leden

De D1610 districtscommissie Vocational Service is onlangs uitgebreid met twee leden uit regio 1. Véronique Obrie (RC Vlissingen) en Maarten Steenbeek (RC Middelburg) versterken het enthousiaste team dat verder bestaat uit Mariëlle Batenburg-van Rijswijk, Ad Kroft en Peter de Waard (vz). De commissie staat klaar om de clubs te adviseren en inspireren over Vocational Service. Hiervoor is een brede presentatie met vele praktische voorbeelden beschikbaar. Rotary-voorbeelden van Vocational in de club zelf, maar ook hoe je het kan inzetten in de lokale gemeenschap, of zelfs internationaal.

Oud-gouverneur Maarten Steenbeek richt zich vooral op de workshops, zoals het uitvoerige Toets je Intuïtie (vergt 2 uur), maar er zijn ook tal van kortere workshops mogelijk.

Heb je met de club interesse, neem dan contact op via peter.de.waard@outlook.com

Véronique Obrie

Véronique Obrie

Maarten Steenbeek

Maarten Steenbeek

Vocational cluboverleg in de regio’s

Veel Rotarians geven aan dat Vocational Service een belangrijke bron van motivatie vormt voor hun Rotary lidmaatschap. Dat maakt het des te belangrijker om de Vocational Service Avenue goed te onderhouden en de clubs zo goed mogelijk te ondersteunen in het vormgeven daarvan.

Daarom heeft de districtscommissie Vocational Service de behoefte aan een ontmoeting met de vocational officers van de clubs. Dit vooral om kennis te maken en beelden van en visies op vocational uit te wisselen. We hopen zodoende de wederzijdse aansluiting op elkaar te versterken, zowel tussen clubs onderling als met de districtscommissie.

We gaan dit per regio organiseren. Voor regio 4 (Midden-Brabant) zijn de clubs al uitgenodigd voor de bijeenkomst op vrijdagavond 4 oktober 2024.

Om iedereen goed en rechtstreeks te benaderen verzoeken we de clubs om de commissievoorzitter Vocational Service uiterlijk 1 juni a.s. in LeAd vast te leggen.

Rotaryclub Gorinchem doet mee aan de Nationale Opschoondag


Zaterdag 23 maart deed Rotaryclub Gorinchem weer mee met de actie van Nederland Schoon. Het was Nationale Opschoondag en we liepen met een clubje leden van onze club opnieuw langs de haven, Kortendijk, Appeldijk en Havendijk in Gorinchem. We hopen dat het weer voor zeker een jaartje :-) schoon is!

Afbeelding met kleding, persoon, gebouw, person

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vrijdag 7 juni – Open Golf Event op GC Grevelingenhout

Op 7 juni 2024 organiseert Rotaryclub Schouwen-Duiveland wederom een Open Golf Event op een van de mooiste banen in de regio: Golfclub Grevelingenhout te Bruinisse. Inschrijven kan individueel of per flight via www.rotaryschouwenduiveland.nl

Spelvorm: Texas Scramble – 4 ball

Kosten (incl. diner):

€ 100,00 (€ 60,00 voor leden van golfclub Grevelingenhout)
€ 480,00 voor het afkopen van een flight (4 personen)
€ 40,00 indien u alleen deelneemt aan het diner

Afbeelding met sport, golf, tekst, atletiekwedstrijd

Automatisch gegenereerde beschrijving

Smullen & Fietsen voor Stichting Wielewaal Hoeksche Waard

Op zondag 9 juni a.s. organiseert Rotaryclub Hoeksche Waard voor de vijfde keer een Smulfietstocht: een toch van 35 kilometer met verrassende Hoeksche Waardse ‘smulpunten’. Er kan volop genoten worden van de natuur, het gezelschap en heerlijke lokale producten.

‘De Wielewaal’ is een haal- en brengservice in de Hoeksche Waard. De stichting heeft als inzet lokaal gratis vervoer te regelen in de verschillende kernen van de Hoeksche Waard. De Wielewaal is een elektrische auto die bestuurd wordt door vrijwilligers. Er is ruimte voor drie passagiers, een rollator of opvouwbare rolstoel. Dankzij dit initiatief zijn mensen die minder mobiel zijn, minder afhankelijk van anderen voor een boodschap of afspraak.

Start: vanaf 14.00 uur
Locatie: Schuringse Havenkade Oostzijde 1, Numansdorp.

U kunt zich inschrijven op www.smulfietsen.nl
Kosten € 24,00 per persoon. Donatie-tickets vanaf € 10,00

Afbeelding met wiel, transport, voertuig, Landvoertuig

Automatisch gegenereerde beschrijving

Omgaan met ethische dilemma’s

Omdat de workshop Toets je Intuïtie veel tijd vergt (circa 2 uur), kennen we binnen Rotary ook het programma Ethische Dilemma’s. Allerlei situaties waarbij iemand verschillende keuzen tot handelen heeft die betrekking hebben op moraliteit. Het directe doel van dit programma is bewustwording van de eigen grenzen. Maar er is ook een hoger doel: bijdragen aan een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingen. Kortom, uitermate geschikt voor een Rotaryclub die serieus meer aandacht aan ethiek en de 4-way-test wil schenken.

Afbeelding met kleding, overdekt, muur, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het programma duurt circa 60 minuten en wordt in gespreksgroepjes van 6 personen behandeld. Op een clubavond of tijdens een fireside avond thuis.

De D1610 districtscommissie Vocational Service kan bij de organisatie helpen door een ervaren gespreksleider te leveren. Maar het kan natuurlijk ook geheel ‘in eigen beheer’ worden uitgevoerd. Neem voor meer informatie, het materiaal of het maken van een afspraak contact op met onze Vocational commissie via peter.de.waard@outlook.com

Afbeelding met gras, boom, buitenshuis, golf

Automatisch gegenereerde beschrijving

11e Golfbenefiet RC’s Hoeksche Waard/Binnenmaas/De Zwijndrechtse Waard op vrijdag 13 september

Ook dit jaar zal ons Golfbenefiet vergelijkbaar zijn met de afgelopen edities waarbij de spelvorm Texas Scramble is met een ‘shotgun’-start.
Rotary steunt vele goede doelen en dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de opbrengst van ons Golfbenefiet onder te brengen bij de fundraisingactie Samen tegen Rhabdoïde Kinderkanker.

Kijk op onze website voor verdere informatie.
Ontvangst 11.00 uur
Starttijd Shotgun 12.30 uur
Diner 19.00 uur
18 holesbaan GC Cromstrijen
Texas Scramble - 4 ball
18 holes

Aanmelden via dvg@giverbo.nl


Save-the-dates

·

1 juni – DISCON 1610, Bergen op Zoom

·

7 juni – Open Golf Event, Bruinisse

·

9 juni – Smulfietstocht, Numansdorp e.o.

·

15 juni – Classic Wings & Wheels, Militaire vliegbasis Gilze-Rijen

·

13 september – Golfbenefiet, GC Kromstrijen

·

21 september – 45PlusDisco, Gorinchem

·

4 oktober – Bijeenkomst Vocational Officers Regio 4 Midden-Brabant

 

Afbeelding met Lettertype, Graphics, grafische vormgeving, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Lettertype, Graphics, logo, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wist je dat we met ons District ook actief zijn op LinkedIn en Facebook? Klik op bovenstaande logo’s, volg ons en blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten van andere Rotaryclubs uit ons district.

 

(c)2024 | Deze maandbrief is een uitgave vanuit Rotary Nederland District 1610. Wilt u kopij inleveren voor een toekomstige nieuwsbrief, klik dan hier. Wilt u uw aankomende evenement communiceren, klik dan hier. Wilt u uw bericht laten tonen in de Rotary app, klik dan hier.