• Smulfietsen 2019Smulfietsen 2019
  • Golfbaan Cromstrijen, NumansdorpGolfbaan Cromstrijen Numansdorp
  • Nieuw-Beijerland
  • Numansdorp
  • De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Brabant
  • Dagje Schiphol met kinderen-kleinkinderen
  • Hoeksche Waard
  • Ons motto
  • Ons motto
Welkom op de website van Rotary Hoeksche Waard!

Wij stellen ons voor!

Wij stellen ons voor!

 

Rotary Club Hoeksche Waard is een serviceclub.

De club is opgericht op 9 maart 1959 en bestaat uit 47 leden, zowel dames als heren.

De leden hebben zo verschillend mogelijke opleidings- en beroepsachtergronden.

 

Een serviceclub is een vrijwilligersorganisatie, waarvan de leden proberen op verschillende manieren hun medemensen te steunen. Dat gebeurt onopvallend achter de schermen, maar ook met publieksacties waarmee geld voor goede doelen wordt geworven. Vriendschap en dienstbaarheid staan hoog in het vaandel, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.

Onze club maakt deel uit van een groot en wereldwijd Rotary-netwerk. De projecten van Rotary zijn lokaal, nationaal en internationaal.

 

Groepsfoto 2016

 

Het bestuur en de leden lunchen elke vrijdagmiddag in restaurant ‘t Stammineeke in Mijnsheerenland van 11.30 tot 13.30 uur. Tijdens deze wekelijks bijeenkomst is er gelegenheid voor een klein praatje, maar ook voor een kennis verruimende lezing of clubzaken. Ook worden op gezette tijden bezoeken afgelegd aan bedrijven, culturele en sociale instellingen e.d.. Het interessegebied is onbeperkt en mede afhankelijk van de actualiteit.

 

Onze belangrijkste geldwervingsprojecten zijn activiteiten zoals o.a. Smulfietsen, Golfbenefiet, Hoeksche Waards Dictee, Santarun en Shelterbox. Met de organisatie van bijvoorbeeld ‘World Earth Day’ (boomplant actie), ‘Job Rotary’ en ‘Scholieren in bedrijf’ werkt de club in de praktijk mee door het leveren en planten van bomen, job bemiddeling en begeleiding bij sollicitaties, en het geven van beroepsvoorlichting in verschillende soorten bedrijven en instellingen.

De voorkeur gaat uit naar activiteiten en donaties voor doelen binnen de Hoeksche Waard.

Ook de partners van de leden zijn nauw betrokken bij de activiteiten. Hierdoor is Rotary Club Hoeksche Waard een hechte serviceclub. Op elke 5e vrijdag van de maand is er een activiteit met partners, zoals een rondvaart, BBQ, bezoek aan een Fort, enz.

In de eerste week van het nieuwe jaar wordt er een nieuwjaarsreceptie gehouden. Tijdens de clubverjaardag, die jaarlijks gevierd wordt, geniet iedereen van een weekend vol activiteiten, eventueel met overnachting. Ook de bestuurswisseling is elk jaar weer een happening, waar alle leden en hun partners graag getuigen van zijn. 


De leden van de club zijn trots op het feit dat de Gouverneur van District 1610, 2018/2019, Fred Dijkers, al jaren lang een trouw lid is.

 

Foto: De installatie (2019) van de Gouverneur Rotary District 1610, lid van Rotary Club Hoeksche Waard.

Mocht u, naar aanleiding van de bovenstaande informatie financieel of persoonlijk willen bijdragen aan één of meerdere liefdadigheidsacties waar wij ons voor inzetten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via rotaryhoekschewaard@gmail.com

Wij ontvangen u met open armen!

Nieuwsbrief

Johan van Gemeren voorzitter

 

Onze voorzitter voor het clubjaar 2019/2020 is Johan van Gemeren.

Johan is geboren (1958) en getogen in de Hoeksche Waard en was al vroeg vertrouwd met Rotary, omdat zijn vader sinds 1969 lid was van onze Rotary Club Hoeksche Waard.

Na de middelbare school liep Johan stages in Frankrijk en Duitsland om de taal, maar ook de praktische kennis op te doen om in het door zijn overgrootvader aan de Greup opgerichte landbouw mechanisatie bedrijf te gaan werken.


Johan maakte zelf kennis met service-clubs door zijn lidmaatschap van Rotaract en later bij Round Table nr 75. In die laatste periode leerde hij Anja kennen met wie hij trouwde. Samen kregen zij twee dochters.

Sinds 2009 is Johan Rotarian en formuleert in zijn voorzittersjaar enkele ambities: vooruitgang, ontwikkeling en handen uit de mouwen!

Daarmee doelt Johan op meer samenhang binnen de club, het voorkomen van clubjes binnen onze club, ledenaanwas (naar vijftig?) en doe-projecten voor de leden, zoals de aanplant van een bomenlaan bij de oudste boerderij van ons eiland, het organiseren van activiteiten om Villa Zomerkind te ondersteunen en natuurlijk een verdere uitbouw van het succesvolle job-Rotary.