• Smulfietsen 2019Smulfietsen 2019
  • Golfbaan Cromstrijen, NumansdorpGolfbaan Cromstrijen Numansdorp
  • Nieuw-Beijerland
  • Numansdorp
  • De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Brabant
  • Dagje Schiphol met kinderen-kleinkinderen
  • Hoeksche Waard
  • Ons motto
  • Ons motto
Welkom op de website van Rotary Hoeksche Waard!

Corona nieuwsbrief

De ontwikkelingen na de uitbraak van het Corona virus volgen elkaar snel op. Dit heeft gevolgen voor een aantal bijeenkomsten en evenementen. Hier een update over de stand van zaken in ons district:

– Diverse district bijeenkomsten zijn afgelast, uitgesteld of worden in een ander vorm gegoten.  Daar zal ik verderop in deze extra Nieuwsbrief een overzicht van geven.

– We ontvangen veel vragen over het beleid van Rotary in deze situatie. Daar kan ik helder over  zijn, iedere Rotarian of club neemt zijn/haar verantwoordelijkheid met in acht neming van de landelijke richtlijnen en adviezen van RIVM, overheid en andere deskundigen. Natuurlijk maakt  iedereen uiteindelijk de afweging of je daarin een aanscherping wilt aanbrengen. Voorop staat dat we als Rotarians er alles aan zullen doen om onnodige verspreiding te voorkomen gezien de maatschappelijke ontwrichting die het Corona virus  met zich mee brengt.

– Ten aanzien van de bijeenkomsten die jullie als clubs organiseren, inclusief de reguliere bijeenkomsten, is mijn advies met elkaar de afweging te maken of deze wel of niet door kunnen gaan. Jullie nemen daarvoor de verantwoordelijkheid die ook bij jullie hoort

Lees verder

Johan van Gemeren voorzitter

 

Onze voorzitter voor het clubjaar 2019/2020 is Johan van Gemeren.

Johan is geboren (1958) en getogen in de Hoeksche Waard en was al vroeg vertrouwd met Rotary, omdat zijn vader sinds 1969 lid was van onze Rotary Club Hoeksche Waard.

Na de middelbare school liep Johan stages in Frankrijk en Duitsland om de taal, maar ook de praktische kennis op te doen om in het door zijn overgrootvader aan de Greup opgerichte landbouw mechanisatie bedrijf te gaan werken.


Johan maakte zelf kennis met service-clubs door zijn lidmaatschap van Rotaract en later bij Round Table nr 75. In die laatste periode leerde hij Anja kennen met wie hij trouwde. Samen kregen zij twee dochters.

Sinds 2009 is Johan Rotarian en formuleert in zijn voorzittersjaar enkele ambities: vooruitgang, ontwikkeling en handen uit de mouwen!

Daarmee doelt Johan op meer samenhang binnen de club, het voorkomen van clubjes binnen onze club, ledenaanwas (naar vijftig?) en doe-projecten voor de leden, zoals de aanplant van een bomenlaan bij de oudste boerderij van ons eiland, het organiseren van activiteiten om Villa Zomerkind te ondersteunen en natuurlijk een verdere uitbouw van het succesvolle job-Rotary.