• Smulfietsen 2019Smulfietsen 2019
  • Golfbaan Cromstrijen, NumansdorpGolfbaan Cromstrijen Numansdorp
  • Nieuw-Beijerland
  • Numansdorp
  • De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Brabant
  • Dagje Schiphol met kinderen-kleinkinderen
  • Hoeksche Waard
  • Ons motto
  • Ons motto
Welkom op de website van Rotary Hoeksche Waard!

nieuwsbrief januari 2020

Met veel genoegen wil ik alle Rotaryleden een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen! En natuurlijk ook de mensen die dicht bij jullie staan, zoals familie, vrienden of collega’s.

Het is binnen Rotaryclubs een goed gebruik dat in januari de namen bekend worden gemaakt van de inkomende voorzitters bij de clubs. (…)

Op 23 februari 2020 viert Rotary International dat zij 115 jaar bestaan. Iets om trots op te zijn! De vraag is of de lokale clubs hiervoor een moment zoeken om dit heuglijke feit kenbaar te maken in hun eigen omgeving. (…)

Ook nodig ik jullie alvast uit om zaterdag 16 mei 2020 te noteren. Rotaryclub Goeree-Overflakkee organiseert de DISCON, met als thema ‘Duurzaamheid op Goeree-Overflakkee’. Het programma bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend is er een spreker over waterstof en vindt de uitreiking van de District Awards plaats. Het middagprogramma neemt ons mee naar diverse interessante excursies: een hybridepark met ruim 150.000 zonnepanelen, 6 windturbines en 6 MW opslag, hoe koeienmest omgezet wordt naar biogas, uitleg over de grootste zeewierboerderij van Europa, (…)

Lees verder

Johan van Gemeren voorzitter

 

Onze voorzitter voor het clubjaar 2019/2020 is Johan van Gemeren.

Johan is geboren (1958) en getogen in de Hoeksche Waard en was al vroeg vertrouwd met Rotary, omdat zijn vader sinds 1969 lid was van onze Rotary Club Hoeksche Waard.

Na de middelbare school liep Johan stages in Frankrijk en Duitsland om de taal, maar ook de praktische kennis op te doen om in het door zijn overgrootvader aan de Greup opgerichte landbouw mechanisatie bedrijf te gaan werken.


Johan maakte zelf kennis met service-clubs door zijn lidmaatschap van Rotaract en later bij Round Table nr 75. In die laatste periode leerde hij Anja kennen met wie hij trouwde. Samen kregen zij twee dochters.

Sinds 2009 is Johan Rotarian en formuleert in zijn voorzittersjaar enkele ambities: vooruitgang, ontwikkeling en handen uit de mouwen!

Daarmee doelt Johan op meer samenhang binnen de club, het voorkomen van clubjes binnen onze club, ledenaanwas (naar vijftig?) en doe-projecten voor de leden, zoals de aanplant van een bomenlaan bij de oudste boerderij van ons eiland, het organiseren van activiteiten om Villa Zomerkind te ondersteunen en natuurlijk een verdere uitbouw van het succesvolle job-Rotary.