• Smulfietsen 2019Smulfietsen 2019
  • Golfbaan Cromstrijen, NumansdorpGolfbaan Cromstrijen Numansdorp
  • Nieuw-Beijerland
  • Numansdorp
  • De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Brabant
  • Dagje Schiphol met kinderen-kleinkinderen
  • Hoeksche Waard
  • Ons motto
  • Ons motto
Welkom op de website van Rotary Hoeksche Waard!

nieuwsbrief november 2019

Rotary en jongeren hebben op veel gebieden contacten met elkaar. Deze contacten zijn van belang om het imago van Rotary te verbeteren en de contacten met nieuwe generaties aan te scherpen.
Om dit onderwerp eens in het zonnetje te zetten heb ik de volgende inventarisatie gemaakt die laat zien welke contactvormen we met jongeren hebben:

-    Interact: via middelbare scholen worden de maatschappelijke waarden van samenwerken voor mens en instelling versterkt. In ons district is Interact een speerpunt. De ontwikkelingen zijn hoopvol.

-    Rotaract: jongeren vanaf 18 jaar werken samen met lokale Rotaryclubs om zich verder te ontwikkelen op velerlei gebied.

-    Rotary Youth Leadership Award: jonge mensen van 18 tot 26 jaar die een weekend lang uitgedaagd worden om hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Assessoren en Rotaryleden hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol.

Lees verder

Johan van Gemeren voorzitter

 

Onze voorzitter voor het clubjaar 2019/2020 is Johan van Gemeren.

Johan is geboren (1958) en getogen in de Hoeksche Waard en was al vroeg vertrouwd met Rotary, omdat zijn vader sinds 1969 lid was van onze Rotary Club Hoeksche Waard.

Na de middelbare school liep Johan stages in Frankrijk en Duitsland om de taal, maar ook de praktische kennis op te doen om in het door zijn overgrootvader aan de Greup opgerichte landbouw mechanisatie bedrijf te gaan werken.


Johan maakte zelf kennis met service-clubs door zijn lidmaatschap van Rotaract en later bij Round Table nr 75. In die laatste periode leerde hij Anja kennen met wie hij trouwde. Samen kregen zij twee dochters.

Sinds 2009 is Johan Rotarian en formuleert in zijn voorzittersjaar enkele ambities: vooruitgang, ontwikkeling en handen uit de mouwen!

Daarmee doelt Johan op meer samenhang binnen de club, het voorkomen van clubjes binnen onze club, ledenaanwas (naar vijftig?) en doe-projecten voor de leden, zoals de aanplant van een bomenlaan bij de oudste boerderij van ons eiland, het organiseren van activiteiten om Villa Zomerkind te ondersteunen en natuurlijk een verdere uitbouw van het succesvolle job-Rotary.

Hoeksche Waard 2019