© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI algemeen

Stichting Community Rotary Hoeksche Waard is een stichting die door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn daarom voor u, onder voorwaarden, voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar. Bovendien ontvangt de Stichting eventuele legaten belastingvrij. KvKnr van de Stichting is 59786272.

Gewone giften aan de Stichting Community Rotary Hoeksche Waard mag u aftrekken van uw inkomen voor zover al uw giften aan ANBI-instellingen in een bepaald jaar de drempel van 1 % van uw drempelinkomen overstijgen, met een maximum van 10 % van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Voor de aftrek van periodieke giften aan de Stichting Community Rotary Hoeksche Waard geldt geen drempel en geen maximum, mits u minimaal jaarlijks en gedurende vijf jaar achter elkaar een gelijk bedrag schenkt. Deze periodieke gift dient evenwel eenmalig vastgelegd te worden bij een notaris. De Stichting wil u daarbij graag adviseren en u tegemoetkomen in de kosten van de notaris.

Omdat de Stichting Community Rotary Hoeksche Waard aangemerkt is als een ANBI-instelling hoeft zij geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Voor nadere informatie en hulp:

Leendert van As (penningmeester)

leendert@vanas.nl

Mobiel: 0653188566