One step beyond

Rotary club Doetinchem heeft een lang en rijk verleden met veel tradities die succesvol is in alle Rotary avenues. Eigenlijk een oproep aan mij als voorzitter om: “niets te veranderen en vooral te genieten van al het moois dat onze club biedt.”

Een voorzitter heeft de verantwoordelijkheid voor de club van nu en voor de club van de toekomst.

Is niets veranderen verstandig?

We leven in een tijdperk waarin zich veranderingen voordoen die wij tot voor kort voor onmogelijk hadden gehouden. Veranderingen in de trans Atlantische verhoudingen, veranderingen binnen de EU, veranderingen in het klimaat. Om maar enkele onderwerpen te noemen. Maatschappelijk verandert onze maatschappij voortdurend, deels onder invloed van politieke kwesties, maar ook door veranderingen in hoe onze maatschappij is samengesteld en functioneert. Rotary club Doetinchem staat sinds haar oprichting midden in die maatschappij met als belangrijkste opdracht, hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben, zowel ver weg van Doetinchem maar ook om de hoek. De plaats die onze club in de maatschappij inneemt is sinds haar oprichting enorm veranderd. Ook de plaats die Rotary in het dagelijks leven van onze leden inneemt, is sterk veranderd. Inpassing van Rotary in dat dagelijks leven is lastiger geworden en Rotary moet concurreren met andere activiteiten.

Niets doen is daarom niet verstandig. De maatschappelijke veranderingen vragen ook van ons als Rotarians veranderingen; in de wijze waarop we leden werven; in de invulling van het lidmaatschap; in de wijze waarop wij onze doelen bereiken. Met de gebundelde krachten van onze individuele leden, zullen wij op zoek gaan naar andere en niet eerder betreden paden, om ook in de toekomst onze opdracht als Rotarians te blijven vervullen. Vandaar het jaarthema “One Step Beyond”.

En terwijl wij daarmee bezig zijn, zetten wij ons vol in voor anderen en genieten wij van al het goede dat onze club te bieden heeft en behouden moet blijven.

Jacques Doon