© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2014-2016

Uitgaven community service 2013-2014

 

St.vrouwen voor vrouwen 1.000,00

fatima fiets 4.632,94

st.luke's hospital 1.600,00

ruth droppers / marieke peulers 1.250,00

dos d'chem 500,00

medical dept.malawi 3.400,00

st.vr.v.'t wehlse bos 250,00

aktie giro 555 500,00

st.proj.kwamalasamutu 1.000,00

inloophuis oude ijssel 1.500,00

shelterbox 750,00

st. share2start 1.500,00

 

Totaal 17.882,94

uitgaven community service 2014-2015

inloophuis ( concertopbrengst) 20.504,90

bijdrage Stadsfeest 750,00

st. kledingbank dçhem 250,00

st.intern. Kwamalasamutu 1.065,00

shelterbox 750,00

st. inloophuis / sterren stralen 2.512,00

shelterbox / nepal aktie 1.500,00

 

Totaal 27.331,90

uitgaven community service 2015-2016

ethiopische vrouwen 956,00

De zumpe 141,66

internaatskinderen suriname 1050,00

stadsfeest doetinchem 2000,00

hospice sravana 5000,00

Totaal 9.147,66

(bedragen in Euro’s)

Nadere toelichting van een aantal doelen/projecten:

·

Suriname project (groep kinderen uit het dorp Kwamalasamutu kan 3 jaar lang met ondersteuning van onze club naar school in Paramaribo);

·

Surinameavond: bijeenkomst met lezingen en Surinaamse muziek + maaltijd in praktijkschool Practicon in Doetinchem met als doel kennis en informatie te verstrekken over ons project in Suriname, inclusief fundraising;

·

Bij het ‘Inloophuis’ voor kankerpatiënten in Doetinchem zijn we met meerdere serviceclubs nauw betrokken; doel is vooral dit project van de grond te krijgen

·

Een van onze leden (Marieke Peulers) is verloskundige en nauw betrokken bij een project in Soddo in Ethiopie, waar ze zich met name inspant om de perinatale sterfte te verminderen door maatregelen op het gebied van hygiëne en scholing van plaatselijke hulpverleners

·

Behoud natuurgebied De Zumpe (Vereniging Veldbiologie);

·

Project Vlinder: materialen en mankracht voor het bouwen van een fietsenstalling, twee kasten voor gereedschap en een schutting voor privacy van het huis waar jongeren begeleid wonen

·

Enkele noodzakelijk bouwkundige aanpassingen ten behoeve van de uitbreiding van hospice Sravana in Doetinchem

·

Fatima fiets: Fatima, tegenwoordig Elver geheten, is een instelling voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten van alle leeftijden, gevestigd binnen onze gemeentegrenzen. Een speciaal ontworpen fiets is gefinancierd, waarmee cliënten samen met hun begeleider de omgeving in kunnen

Lang lopende projecten/goede doelen waaraan de CS jaarlijks bijdraagt zijn o.a.:

·

De Rotary Foundation;

·

End polio now (een wereldwijd Rotary initiatief dat streeft naar gehele uitbanning van deze ziekte);

·

Waterprojecten (wereldwijde water en sanitatie projecten);

·

Shelterboxen jaarbijdrage

·

En verder het steunen van lokale goede doelen en initiatieven.