© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De stichting ‘De Hefboom’ wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit leden van de Rotary Club Doetinchem. Het kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden, van wie er één de voorzitter is van de Commissie Community service. Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen. Alle bestuursleden verrichten onbezoldigd hun bestuurstaken.