© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Doelstelling

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting ‘De Hefboom’, als vermeld in de Akte van Oprichting opgesteld op 22 oktober 1987, is het ten uitvoer brengen van akties of projecten ten bate van culturele, charitatieve of algemeen maatschappelijke doeleinden, zulks naar ideeën, aangedragen dan wel goedgekeurd door de Rotary Club Doetinchem, gevestigd te Doetinchem, en voorts al hetgeen met één en ander, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords