© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Giften

Giften, erfenissen en legaten

De Stichting De Hefboom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat iemand die een gift doet aan onze stichting kan dit onder bepaalde voorwaarden een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De geldende regels vindt u onderstaand zoals die in de wetgeving van 1 januari 2012 van toepassing zijn.

Invoering Geefwet per 1 januari 2012

De overheid geeft steeds minder subsidie en stimuleert particulieren en bedrijven meer te geven aan goede doelen. In verband hiermee is op 1 januari 2012 de nieuwe Geefwet geïntroduceerd. Met de invoering van deze wet is het ook voor uw bedrijf erg interessant geworden om een schenking te doen aan een goed doel. De Hefboom is zo’n goed doel.

Regeling bedrijven

Gaat uw bedrijf in 2012 een bedrag aan De Hefboom schenken dan kunt u deze schenking aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Daarvoor geldt dat de maximale aftrek voor giften is verhoogd van 10% naar 50% van de winst. De grens ligt echter op € 100.000,-. Daarnaast geldt er geen minimumbedrag meer voor de gift om deze te kunnen aftrekken van de winst.

Regeling particulieren

Ook als privépersoon heeft u voordeel voor de inkomstenbelasting bij het doen van een schenking aan de Stichting De Hefboom. Voor particulieren gelden er eisen van de Belastingdienst ten aanzien van de aftrekbaarheid van de giften voor de inkomstenbelasting.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Het bedrag dat u meer geeft dan het drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan 10% (is maximum) van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen. Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op.

Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

U kunt bovenstaande ook nalezen op de Internetsite van De Belastingdienst:

informatie over voorwaarden van de Belastingdienst, klik hier

Bij een bruto jaarinkomen van bijvoorbeeld € 30.000,00 is de drempel € 300,-. Alles wat u schenkt onder dit bedrag is dan niet aftrekbaar. Het max.

bedrag dat u schenkt en voor aftrek in aanmerking komt is in dit geval € 3.000,00 - € 300,00 = € 2700,00. Het overschrijvingsbewijs op uw bankafschrift is voor de Belastingdienst al voldoende.

b. periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, hiervoor geldt de hierboven genoemde regel van de drempel niet. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig deze periodieke gift notarieel vast te leggen. De overeenkomst voor een periodieke gift wordt vastgelegd tussen U en de Stichting De Hefboom voor minimaal vijf jaar met een jaarlijks vast bedrag. Deze overeenkomst kan worden vastgelegd in een formulier dat kan worden gedownload van de website Belastingdienst: Periodieke gift in geld, Periodieke gift in natura.