© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Geschiedenis

Op 23 februari 1905 kwamen de jonge advocaat Paul Harris en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn. 

De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd door RC Utrecht.  Naarmate Rotary groeit, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maat- schappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten. 

In 1917 ontstond de Rotary Foundation. De foundation financiert de meeste Rotaryhulpacties en draait volledig op giften. Het motto is ‘Doing Good in the World’.