© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Steunfonds voor de lokale ondernemers

‘We houden afstand van elkaar, maar kijken wel naar elkaar om.’ Minister De Jonge verwoordde het treffend: in deze tijden van Corona is het zaak compas-sie te tonen en er samen het beste van te maken. Niet alleen de regering neemt de nodige maatregelen, maar er zijn ook veel burgerinitiatieven om el-kaar te helpen. Het SOEH (steunfonds ondernemers Ermelo Harderwijk) is daar een mooi voorbeeld van.

Hugo Beijer (Lions) en Gerard van Maanen (Rotary) hebben samen met enkele leden van de Lions Club Harderwijk-Ermelo en Rotary Club Harderwijk het initiatief genomen om het fonds op te richten, dat als doel heeft is ondernemers, die buiten de regelingen van de overheid vallen, te helpen. "Het is natuurlijk heel mooi dat de overheid al maatregelen heeft getroffen om ondernemers door deze periode te helpen. Helaas is er echter een flink aantal zelfstandigen dat net tussen de wal en het schip valt." 
Voor deze zelfstandig ondernemers – vaak kleine bedrijven, of eenmanszaken – wil SOEH geld inzamelen bij de inwoners van Harderwijk en Ermelo. "Met de stichting willen we een eenmalige gift aan ondernemers doen van € 2.000,-. Dat kan net een bedrag zijn om met je bedrijf te overleven." 

De aanvragen, die biij de stichting binnenkomen worden getoetst door een ‘onafhankelijke club van wijze mannen’. Dit zijn mensen met een maatschappelijke en financiële achtergrond. Zij toetsen de aanvraag aan een viertal criteria.

  • Is de ondernemer ingeschreven bij de KvK,
  • Woont en werkt de onder-nemer in Gemeente Ermelo of in de Gemeente Harderwijk,
  • Verkeert de on-derneming in economische problemen door Corona en
  • Heeft de ondernemer geen recht op een regeling van de overheid?’

De Stichting is ervan overtuigd dat veel inwoners van Harderwijk en Ermelo bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het steunfonds. "In onze gemeenten zie je veel bereidheid om elkaar te helpen. Hoe mooi is het als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat lokale onderne-mers de Corona-crisis overleven? Elke donatie is welkom!"

Voor meer informatie over het steunfonds: www.soeh.nl