Beleidsplan 2014-2015

Jaarplan
Rotary Club Hoeksche Waard 2014-2015

Leden
Op dit moment bestaat onze club uit 43 leden, 37 mannen en 6 vrouwen. Het jongste lid is 37 jaar en het oudste lid 79 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 56,9 jaar. Het streven is om het komende jaar 3 of 4 nieuwe leden te verwelkomen, waarbij de voorkeur uitgaat naar nieuwe vrouwelijke leden.

De wekelijkse bijeenkomsten op vrijdag tussen de middag worden trouw bezocht. De attendance van onze club beweegt zich al jaren stabiel rond de 60%. We willen inzetten om dit percentage ook dit jaar weer te halen.

Nu er een Rotary App beschikbaar is voor smartphones heeft het bestuur besloten om geen nieuw gedrukt ledenboekje meer uit te brengen. De App is altijd actueel, is eenvoudig in het gebruik en biedt op dit moment meer dan het oude boekje.

Thema
Na ons lustrum hebben we als centraal thema voor onze club ingezet op ´Samen meer bereiken´. We willen dit terug laten komen in ons programma en onze projecten.

Discussieavonden in kleine groepen met partners
De discussie op de avondjes bij de leden thuis (avondjes van vier) gingen het afgelopen jaar over de mogelijke dienstbaarheid van onze club aan de maatschappij anders dan via geld. Hier kwamen verschillende suggesties voor op tafel die in het najaar in de club verder zullen worden bediscussieerd. Gezien de soms lastige organisatie (agenda’s zijn niet altijd gemakkelijk af te stemmen) wordt volgend jaar deze discussie waarschijnlijk gecombineerd meet één van de reguliere bijeenkomsten op de vijfde vrijdag.

Clubservice
De Vijf Schelpen blijft dit jaar onze vaste vergaderlocatie. In de zomervakantie van de uitbater wijken we uit naar een andere locatie. Op de avonden van elke vijfde vrijdag, beter bekend als de avond met partners, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Vaak is dit programma erg afwisselend, binnen en buiten, leerzaam en sportief, met volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Fundraising en Community service
Onze club levert ondersteuning aan verschillende maatschappelijk relevante projecten. Dat wisselt per jaar, maar aan sommige projecten wordt structureel een bijdrage geleverd. Dat zijn enkele projecten specifiek voor onze club, en ook twee landelijke projecten. In alfabetische volgorde gaat het om:

Bram Roza festival
Jaarlijks schenkt onze club een bijdrage aan dit culturele evenement waar we ook altijd een clubbijeenkomst plannen.

Charitas potje
Onze club heeft gelden beschikbaar voor directe lokale hulp in onverwachte situaties, waar geen andere hulpbronnen voor geld beschikbaar zijn.

Polio de wereld uit
Via de internationale Rotary organisatie wordt geld ingezameld om te bereiken dat polio straks wereldwijd niet meer voorkomt.

Rotary doctors
Ook via onze internationale organisatie worden artsen uitgezonden om in ontwikkelingslanden enige tijd medische zorg te verlenen. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding, maar een deel van hun kosten wordt vergoed.

Shelterboxen
Shelterboxen zijn grote kunststof kratten waarmee kan worden voorzien in de eerste levensbehoeften. In een krat zitten een tent, keuken, voedsel, dekens etc. voor een grote familie. De kratten worden wereldwijd centraal verspreid in rampsituaties. Ze kosten 750 Euro per stuk.

Wijnand Noordhoek Foundation
Met dit fonds, genoemd naar de initiatiefnemer, worden projecten in Oeganda gesteund. Daarbij komt de hulp direct bij de bevolking terecht. Onderdeel hiervan is een project waarbij aan vrouwen koeien ´ter beschikking´ worden gesteld. Na het overlijden van ons vroegere lid wordt het project nu voortgezet door zijn dochter.

In januari 2014 kreeg de ´Stichting Community Rotary Hoeksche Waard´ fiscaal erkenning met een ANBI-status.

Vocational service
Leidraad bij ´Vocational´ zal het komende jaar de mogelijke gemeentelijke herindeling van onze streek zijn.
Een belangrijk onderdeel van ´vocational´ is JobRotary, waarmee we in 2013 zijn gestart. Het gaat daarbij om het coachen van oudere mensen (55+) uit onze regio die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

International
De contacten met Nieuwpoort (B) blijven goed. We willen deze club in oktober weer bezoeken en ook willen we aandacht schenken aan hun komende (10e ) lustrum. Er wordt regelmatig nagedacht over nieuwe contacten, passend in de huidige tijd, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete stappen.

Jeugd
We willen komend jaar weer gelden vrijmaken voor een jeugduitwisseling. Verder willen we weer menskracht leveren bij de RYLA. En traditioneel steunen we Rotaract bij de organisatie van hun kinderkamp.