© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RWZI Bunnik

Bezoek Waterzuivering Bunnik (RWZI)

In 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Vitens op de Tureluurweg 10 in Bunnik. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zuivert het afvalwater. Dit is het afvalwater van huishoudens, bedrijven maar ook het hemelwater van wegverhardingen dat via het riool wordt afgevoerd

Wij werden verwelkomd door medewerkers van Vitens. Vervolgens leidden zij ons rond langs de verschillende stadia van zuivering en lichtten deze op boeiende wijze toe.

In zeer grote lijnen bestaat het proces van het zuiveren van het afvalwater uit de volgende stappen. Eerst worden de grove deeltjes verwijderd via een rooster. Bijvoorbeeld: papier, blikjes, plastic, maandverband en tampons. Daarna deeltjes zand, klei of leem in zandvangers door het verlagen van de watersnelheid. Vervolgens de fijnere deeltjes in bezinktanks.