© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bestuurswissel Rotary Kerkrade

Nynke Hartman en Jacqueline Senden zijn samen voorzitter

Het voorzitterschap van Rotary Kerkrade wordt dit jaar door Nynke en Jacqueline samen opgepakt.

Rotary Kerkrade in 2021 actief aan de slag met DUO-voorzitterschap onder het motto Duurzaam Verbinden!

Nynke Hartman en Jacqueline Senden staan al een jaar in de startblokken om als duo aan de slag te gaan als voorzitsters van Rotary Kerkrade. Toen zij, door inmiddels oud-voorzitter Jean Noel, gevraagd werden of ze interesse hadden in het voorzitterschap moesten beide bekennen dat het drukke vakantiecomplex van Jacqueline en de opleiding die verbonden was aan een carrièremove van Nynke, nou niet bepaald aanlokkelijke vooruitzichten waren om de voorzittershamer op zich te nemen. Sinds enkele jaren is het echter mogelijk om een duo-voorzitterschap aan te gaan. Nynke en Jacqueline sloegen de handen in elkaar en zeiden samen Ja tegen Noel. Als inkomend voorzitters bereidden ze zich erop voor om per 1 juli 2020 aan de slag te gaan. Corona wierp roet in het eten waardoor beiden een jaar langer achter de schermen als inkomend voorzitter bleven zitten. Op 1 juli 2021 werden beiden officieel gehuldigd en kunnen ze eindelijk aan de slag.

Over het motto dat zij tijdens hun regentschap willen uitdragen hoefden ze destijds niet lang na te denken. Een jaar geleden formuleerden ze al hun dubbel aandachtsgebied:

Duurzaam Verbinden!

Wie had bij het bedenken van dit motto bedacht dat het zo actueel zou worden. Onze clubs moeten het onderste uit de kan halen om de verbindingen binnen hun club te verstevigen. Daar gaan Nynke en Jacqueline zich primair op richten zodat er weer een solide basis is om duurzame relaties op te bouwen. Daarnaast zijn beide van mening dat er een taak voor Rotary is weggelegd om te werken aan duurzaamheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Leidraad voor het initiëren van projecten en het uitnodigen van sprekers voor het komende jaar zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties die tegen 2030 bereikt moeten worden. Speciale aandacht zal gericht zijn op milieu-aspecten, watervoorziening, afvalverwerking maar ook de inclusieve maatschappij en gender equality.

Ons programma is grotendeels ingevuld maar interessante sprekers nodigen wij van harte uit om ons te contacteren.

Nynke Hartman nynkehartman@gmail.com

Jacqueline Senden jacquelinesenden@gmail.com