© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Schoonhoven in actie voor Oekraïne

Een actie waarbij donaties van individuele leden worden gecombineerd met een donatie vanuit de clubreserves: het totale bedrag vanuit de clubleden wordt met hetzelfde bedrag vanuit de clubreserves vermeerderd en vervolgens in zijn geheel overgemaakt naar Rotary Nederland.

Het staat ieder lid uiteraard geheel vrij om te bepalen wat hij/zij wil geven, donaties blijven anoniem. Het mooie van dit initiatief is dat we rechtstreeks via onze zusterclubs rondom Oekraïne hulp kunnen bieden en ook kunnen volgen wat er met de donaties wordt gedaan. De verdubbeling vanuit de clubkas kent wel een maximum, maar uitgangspunt blijft dat we ruimhartig willen doneren.