3 shelterboxen door wijnproeverij

Wijn proeven 1.jpg december 2018 logo rotary Schaijk land van Ravenstein klein

Mooi resultaat behaald bij de wijnproeverij voor het goede doel, georganiseerd door Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein

Onder grote belangstelling organiseerde Rotary Schaijk - Land van Ravenstein op zondagmiddag 4 november e een wijnproeverij, bij de Ambianz in Zeeland , voor het goede doel. Liefhebbers en kenners Arie en Dennis Zeegers verzorgen samen met Rotary lid Mark van Zummeren de wijnproeverij. Om de proeverij mogelijk te maken en om geld in te zamelen voor het goede doel werden van - voor prijzen gehanteerd voor de wijn. Dat hield in dat de voor prijs € 2,- hoger was dan de prijs van de fles win om zo het goede doel te ondersteunen. Ook van het entreebedrag en het bedrag voor de BBQ bleef geld over voor het goede doel.

Op deze middag is € 2.250,- binnen gehaald! Dit is goed voor 3 shelterboxen. Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.

Het goede doel betreft: shelterbox. (actueel nu weer met Sulawesi) Tijdens de wijnproeverij stond er een shelterbox met inhoud opgesteld en heeft Rotarian mevrouw Addy Goudsmit het een en ander toegelicht. Ook werd er een filmpje getoond van hoe en waar de shelterboxen ingezet worden. het filmpje is te zien op https://youtu.be/nyM_sk8tjEo

Over shelterbox: ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-) rampen. Benieuwd hoe dat precies werkt? Kijk dan op de internationale website van ShelterBox of op de Facebook-pagina van ShelterBox Nederland.

Informatie over Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein vind u op: www.rotary.nl/schaijklandvanravenstein

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XK9VCH5J\20181104_142427.jpg