© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary Fonds Den Bosch

Stichting Fonds Rotaryclub ’s-Hertogenbosch 2022-2023

Doelstelling

Deze ANBI Stichting stelt zich ten doel door middel van financiële ondersteuning de belangen te behartigen van personen, groepen van personen en instellingen, die werkzaam zijn op sociaal, cultureel en/of charitatief gebied in de samenleving. De beperkte middelen van de Stichting worden beschikbaar gesteld aan doelen die aan alle drie van de volgende criteria voldoen:

-

Sociaal en/of cultureel doel

-

‘s-Hertogenbosch en/of omgeving

-

Eenmalige schenking

Daarnaast kan de Stichting jaarlijks een donatie doen aan de Foundation van Rotary International. Deze Rotary Foundation richt zich op internationale projecten waar Rotary lokaal een verschil kan maken door internationaal de krachten te bundelen. De inkomsten van de Stichting bestaan uit giften van de leden van Rotary ’s-Hertogenbosch. De uitgaven van de Stichting bestaan uit donaties aan goede doelen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

-

Dhr. G. Westelaken

-

Mw. M. Janssen

-

Mw. A. Uitde Haag

De bestuurders van de Stichting verrichten hun activiteiten om niet.

Het postadres van de Stichting is Pastoor de Leijerstraat 41, 5246 JB Rosmalen t.n.v. de heer G. Westelaken. Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is 804210305

Staat van Baten en Lasten
Klik hier voor de Beperkte Staat van Baten en Lasten.
Boven aan deze pagina treft u mede het overzicht van de donaties van de Stichting sedert 1999.

Beleidsplan

Fonds Rotary ’s-Hertogenbosch wenst door bijdragen van de leden een substantiële verandering te bewerkstelligen in maatschappelijke projecten en bij lokale goede doelen, zowel in financiële zin als door de handen uit de mouwen te steken. Dit doet zijn langjarig, maar in elk geval tot 2025.