© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Doofblindendag

Rotary Club Valkenswaard klaar voor Doofblindendag

Op verzoek van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden heeft Rotaryclub Valkenswaard de organisatie en fondsenwerving van de Doofblindendag 2016 voor haar rekening genomen.

Deze jaarlijkse uitgaansdag, waaraan zo’n 125 doofblinden en 125 persoonlijke begeleiders zullen deelnemen, zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 28 mei in Museum Klok & Peel te Asten.

De landelijke Doofblindendag 2016 zal worden geopend door burgemeester Hubert Vos van Asten en zal worden ondertsteund door meer dan 50 vrijwilligers vanuit Rotaryclub Valkenswaard alsmede enkele tientallen vrijwilligers vanuit Museum Klok & Peel.

Nadere informatie

Over doofblinden

Schattingen geven aan dat er in Nederland tussen de 33.000 en 38.000 mensen wonen die een gecombineerde beperking van praktisch volledige doofheid en blindheid hebben. Zo’n 2.000 personen hiervan hebben deze dubbele handicap al vanaf de geboorte (congenitale doofblindheid), zo’n 1.000 personen hebben die in de loop van hun jeugd opgelopen (vroeg verworven doofblindheid), terwjl de overigen een en ander na hun 55-ste jaar hebben gekregen (ouderdoms doofblindheid). Mensen met doofblindheid zijn zeer afhankelijk van de hulp van anderen, hebben minder sociale contacten en kunnen vaak niet zelfstandig wonen.

Over de Nederlandse Stichting voor Doofblinden

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden is in 1967 opgericht met het doel om doofblinde mensen uit hun isolement te halen en om onderlinge sociale contacten binnen deze groep en haar omgeving te bevorderen. In dat kader onderhoudt de stichting intensief contact met zo’n 250 doofblinde mensen en organiseert men voor de betrokkenen jaarlijks een midweekvakantie alsmede een uitgaansdag.

Ten behoeve van de organisatie en fondsenwerving van die jaarlijkse uitgaansdag roept de Stichting voor Doofblinden altijd de hulp in van een serviceclub, in dit geval Rotaryclub Valkenswaard.

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden is geregistreerd bij ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en heeft een eigen website: www.doofblindenstichting.nl.

Over Rotary

Rotary International is in 1905 opgericht door Paul Harris uit Chicago. Inmiddels zijn er 34.000 Rotaryclubs in zo’n 200 landen, met in totaal om en nabij de 1,2 miljoen leden. Nederland kent 500 Rotaryclubs met gezamenlijk ruim 19.000 leden. Rotary is een serviceclub met leden met verschillende beroepen en leeftijden. Rotary kent een aantal kernwaarden: “onderlinge kameraadschap” en “dienstbaarheid boven eigenbelang”. In dat kader steunt Rotary de medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Grote projecten van Rotary International zijn onder andere “Help polio de wereld uit” (waardoor polio wereldwijd inmiddels nog maar in een paar landen voorkomt), Rotary Doctors Bank (uitzending artsen naar ontwikkelingslanden) en Sheltertenten voor rampgebieden. Rotaryclub Valkenswaard heeft momenteel 30 leden die zich door middel van fundraising (geld ophalen) en activiteiten (handen uit de mouwen) inzetten voor het goede doel. Van dit laatste is de organisatie en het bemannen van de Doofblindendag 2016 een voorbeeld.

Over de Doofblindendag 2016

Dit jaar zal de Doofblindendag, waaraan zo’n125 doofblinden en 125 persoonlijke begeleiders zullen deelnemen, gehouden worden in Museum Klok & Peel te Asten. Het programma bevat onder andere rondleiding in groepen langs 14 stations in het museum, tijdens welke men door middel van trillingen, voelen en temperaturen e.d. nader zal kennismaken met verschillende voorwerpen uit de collectie. De deelnemers zullen die dag worden verwelkomd door burgemeester Hubert Vos van de Gemeente Asten en zullen, naast hun persoonlijke begeleiders, worden ondersteund door zo’n 50 vrijwilligers vanuit Rotaryclub Valkenswaard en haar netwerk.

Over Museum Klok & Peel

Het vernieuwde Museum Klok & Peel werd te Asten in 2012 heropend door Hare Majesteit Koningin Beatrix en heeft ook in de afgelopen jaren een aanzienlijke verandering ondergaan. Wat ooit begon als een museum met twee gescheiden collecties is nu een samenhangend geheel van bovenregionale allure met naast een overzicht van de natuur en cultuurhistorie van de Peel (met o.a. flora, fauna, fossielen en zelfs een mammoetskelet) ook de grootste verzameling luidklokken en beiaarden ter wereld. In 2014 werd Museum Klok & Peel uitgeroepen tot “Het leukste museum van Nederland”. Door haar ligging en gastvrijheid vormt het museum een uitstekende start voor iedereen die de Peelregio wil ontdekken. Meer informatie kunt u vinden op www.museumasten.nl

Attentie redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rotaryclub Valkenswaard,

Robert-Paul Berretty: 0619262436 (tbv aanwezigheid op Doofblindendag 2016)

of

Chris Frerker: 0653401982 (tbv algemene informatie)

Valkenswaard,

13 mei 2016