• groepsfoto 2 banner.jpg
  • Rotary Wereldavond
  • Rotary Wereldavond voor Buitenzorg
  • Dierenkamp DragonderWereldavond
  • Rotary Sportdag 2019 GROOT SUCCES!
  • Rotary Club Veenendaal
  • Goede doelen opbrengst Rotary Sportdag 2019Goede doelen opbrengst Rotary Sport Dag 2019
  • Rotary Sportdag 2020 18 JANUARI
  • Kerstdiner Leger des Heils & Rotary
Volg ons op Twitter via @rotary0318 en www.rotarysportdag.nl

Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van Rotaryclub Veenendaal. Rotary is een wereldwijd netwerk van leden die vanuit verschillende beroepsgroepen hun kennis en ervaring willen inzetten om de maatschappij op lokaal, nationaal en internationaal niveau te ondersteunen. De doelstelling van Rotary is 'Service above Self'.

Onze club is een actieve, gezellige, levendige vrijdagmiddagclub. Twee keer per maand lunchen we samen bij de 3Zussen en nodigen we een inspirerende (gast)spreker uit of volgt er een bedrijfsbezoek. 1 keer per maand organiseren we een vrijdagmiddagborrel van 16.00u tot 18.00u. Daarnaast komen we samen voor verschillende projecten voor het goede doel en organiseren we gezellige activiteiten om onze onderlinge vriendschapsband te versterken. Wilt u een keer aanwezig zijn bij één van onze bijeenkomsten dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Kees van Essen, voorzitter

Verbinding

Verbinding een thema met zorg gekozen. Als Rotary Club open staan naar mensen en/of groepen die het nodig hebben in onze samenleving. Actief verbonden zijn met de samenleving zal leiden tot verbondenheid ondanks of misschien wel dankzij de bijzondere tijd waarin we op dit moment leven.

"vind ons leuk" op Facebook (www.facebook.com/0318)