© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational Service

VOCATIONAL SERVICE DIVERSE CLASSIFICATIES

 

Eén van de pijlers van Rotary is Vocational Service. Vanuit diverse beroepen sluiten leden zich aan bij Rotaryclubs om van daaruit met anderen inhoud te geven aan de idealen van Rotary.

Juist deze verscheidenheid en veelheid van beroepen en achtergronden maakt het lidmaatschap van Rotary boeiend. Het biedt een unieke mogelijkheid om kennis te nemen van maatschappij brede problemen en oplossingen die de eigen achtergrond overstijgt.

Ons jaarprogramma probeert hier regelmatig op in te spelen door thema’s aan de orde te stellen die vanuit diverse beroepsmatige achtergronden interessant en actueel zijn. We proberen dit te realiseren door leden te vragen op clubbijeenkomsten iets te vertellen over hun werk en de daarbij behorende uitdagingen (de zgn. beroepspraatjes).

Ook willen we een aantal bedrijven op locatie bezoeken om de daar spelende problematiek te zien en te bespreken. Dit kan bij een lid, maar zeker ook bij een niet-lid van onze club zijn.

Tenslotte willen we ook dit jaar een keer stilstaan bij de hoge ethische normen die Rotary vraagt in beroep en bedrijf. Het begrip ‘íntegriteit’ wordt in het maatschappelijk debat steeds meer gebruikt om mensen publiekelijk op af te rekenen. Hoe gaan we hier mee om?

Isabelle Cox
Paul Roorda