© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verbinding

‘LET THERE BE HOPE’

“Hoop is niet meer dan uitgestelde teleurstelling.” Dat zei een leider van de groep verkenners (Scouts) waar ik rond mijn 12e lid van was. Het was een grappige vorm van cynisme. Gek genoeg vergeet je zo’n uitspraak niet. Ik moest in ieder geval direct aan die oneliner denken toen ik het Rotary thema voor het komende jaar erbij zocht. Dat thema luidt: “Let there be hope”.

Toch heb ik een positieve associatie gehouden met het begrip hoop. En, wanneer je je er verder in verdiept, kom je inspirerende woorden tegen. Zoals die van de Bulgaarse schrijfster Maria Popova: “Kritisch nadenken zonder te hopen is cynisme, maar te hopen zonder kritisch na te denken is naïviteit”.

En: ‘Hoop is goede reclame voor de mens.’ Het is uniek, omdat het ons in staat stelt een positieve kracht in onszelf op te roepen. Maar hoop gaat verder dan alleen het richten van de gedachten op het positieve.

De definitie luidt: “Hoop is de verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal blijken”. Dat klinkt zoals een optimist zou redeneren, die denkt dat het allemaal wel goed komt als we niks doen. De pessimist denkt het tegenovergestelde, maar beide groepen vinden dat ze een excuus hebben om niet te hoeven handelen.

Daar zit de crux. Het vergt moed en daadkracht om hoop te hebben. Om het effect te krijgen waarop je hoopt, zal er gehandeld moeten worden. Acties klein of groot door mensen individueel of als groep, geïnspireerd door de hoop op... vul maar in... En dan gebeuren er mooie dingen.

Iets wat op het lijf geschreven is voor ons als Rotary leden als people of action. Het komende clubjaar wordt de ingeslagen weg van het afgelopen jaar vervolgd. De enquête wees uit dat er niet veel wijzigingen hoefden plaats te vinden in de commissie samenstelling. Een mooie basis om verder op te bouwen.

En dan is het helemaal niet gek om te hopen. Op een aantal leuke nieuwe leden voor onze club het komende clubjaar, een verdere samenwerking met onze zusterclubs door inzet van onze interservice commissie. Mooie verhalen door clubleden en sprekers, en natuurlijk bij de borrels op locatie. En leuke fellowship activiteiten die ons verder samenbrengen als club.

Maar bovenal de hoop die acties van ons kunnen geven aan andere mensen. Lokaal tot internationaal. De dingen die we doen, doen ertoe – ook al weten we van tevoren niet altijd hoe en wanneer ze ertoe doen, of wie of wat erdoor wordt beïnvloed.

We hebben een hoop (hoop) te bieden.

Gilbert van Gent
Voorzitter clubjaar 2023-2024 voorzitter@rotary0318.nl