© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bedrijfsbezoek aan Pluimveehouderij

Persbericht Rotary Club Veenendaal

---------------------------------------------

Onderwerp: Bedrijfsbezoek Pluimveehouderij Verbeek

Datum: oktober 2021

----------------------------------------------

Bedrijfsbezoek

Eén van de interessante onderwerpen die terugkeren in ons jaarprogramma, is het bezoeken van een bedrijf. Wat speelt er op een bedrijf? Wat zijn de dilemma’s en uitdagingen voor de ondernemer?

In oktober werden we hartelijk ontvangen door Pluimveehouderij Verbeek in Woudenberg. Na een grote tegenslag waarbij twee stallen met kippen door brand werden verwoest, hebben ze nu een zeer modern bedrijf met 170.000 kippen voor de productie van eieren. Het was interessant om te zien hoeveel techniek in een pluimveestal is verwerkt. De eieren worden automatisch afgevoerd en door een machine gesorteerd en ingepakt.

De gesorteerde eieren worden door een robot gestapeld en op pallets geplaatst. Na verwerking bij een distributeur zijn deze eieren in de winkels te koop met het door de Dierenbescherming gegarandeerde Eén Ster Beter Leven keurmerk. Dit omdat aan de stal een zgn. Wintergarten is verbonden waar de dieren kunnen scharrelen en een dagelijks stofbad nemen. Hiermee wordt aan de noodzakelijke welzijnseisen van de dieren tegemoet gekomen.

Op het bedrijf worden dieren van 2 leeftijden gehouden. Dit om altijd eieren in verschillende gewichtsklassen te kunnen leveren. Jonge dieren leggen kleine eieren. Naarmate de dieren ouder worden leggen ze grotere en zwaardere eieren. De jonge hennen komen op een leeftijd van 17 weken naar het bedrijf vanaf een speciaal opfokbedrijf. Op de leeftijd van 20 weken komen de eerste eitjes. Als de dieren ongeveer 100 weken oud zijn wordt de eiproductie minder en de kwaliteit van de eischaal slechter. Ze gaan dan naar een slachterij om als soepkip de consument nog éénmaal van dienst te zijn.