© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational Service

VOCATIONAL SERVICE DIVERSE CLASSIFICATIES

 

De ruimte binnen onze club is weer als vanouds om vorm te geven aan deze pijler van Rotary. We gaan een aantal bedrijfsbezoeken, verdeeld over het jaar organiseren. Het is altijd boeiend te zien hoe in sectoren en branches die voor velen onbekend zijn keuzes gemaakt worden en vaak zeer innovatieve prestaties geleverd worden. Het werkgebied van onze club ligt midden in de Regio Food Valley en daardoor kunnen unieke contacten gevonden en onderhouden worden.

Omdat het lidmaatschap van onze club als uitgangspunt heeft om mensen vanuit verschillende beroepen samen te brengen, is het regelmatig houden van beroepenpraatjes belangrijk. Het delen met andere clubleden van ontwikkelingen in je beroep of functie helpt bij het vergroten van onderling begrip en respect. In overleg met de programmacommissie willen we hiervoor mogelijkheden bieden. Een aantal leden zal gevraagd worden een beroepenpraatje te houden.

De klassieke vraag binnen Rotary blijft: hoe kan ik de idealen van Rotary in mijn werk of bij andere activiteiten vormgeven en bevorderen? De daarbij behorende hoge ethische normen vragen een voortdurende herijking bij elk beroep of functie. Als een eigentijdse vertaling van deze doelstelling kun je de maatschappelijke discussie.