© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maak kennis met Rotaryclub Veenendaal

Persbericht

Kom kennismaken met de Rotaryclubs van Veenendaal!

Veenendaal is een ondernemende sociale plaats, dit blijkt onder meer uit de aanwezigheid van drie actieve Rotaryclubs. “Het doel van de Rotaryclubs is om zich in te zetten om de wereld een stukje mooier te maken. Wij zetten ons in voor goede doelen in Veenendaal, maar ook ver daarbuiten”, aldus Ferry Gerritsen van Rotaryclub Veenendaal.

“Mensen hebben soms een wat ouderwets beeld van Rotary, terwijl de clubs in Veenendaal het best te omschrijven zijn als ondernemende, enthousiaste mensen die iets van zichzelf willen geven en dienstbaar willen zijn.” Wil jij eens kennismaken? Dan ben je van harte welkom tijdens de landelijke Week van de Open Clubbijeenkomsten uit om eens een kijkje te komen nemen. “Met deze open clubbijeenkomsten willen we mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met Rotary. Ongedwongen kunnen vragen wat je altijd al had willen weten over de Rotary.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Zo organiseert RC Veenendaal jaarlijks een Rotary Sportdag, waarvan de opbrengst is bestemd voor goede doelen (zie www.rotarysportdag.nl). Samen met het Leger des Heils organiseert deze club een gezellige avond voor alleengaanden en ouderen.

Rotary is een internationale organisatie. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. “We wisselen onze professionele kennis uit, vertellen over ons vak en luisteren naar interessante en veelzijdige presentaties tijdens onze clubbijeenkomsten. Op het persoonlijke vlak zijn we een waardevol klankbord voor elkaar.

Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven. Als club vinden we het belangrijk om dienstbaarheid en fondsenwerving te verbinden met mooie activiteiten voor de inwoners van de regio.

Wij nodigen je van harte uit om eens een clubbijeenkomst bij te wonen. U kunt dan zelf ervaren wat Rotary is en kennismaken met de leden. Dit kan op: Vrijdagmiddag 22 maart om 12:15 uur bij de 3 Zussen. Geef u hiervoor op via: secretaris@rotary0318.nl

_______________________________________________________________