© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Interservice

Interservice

 

In de aanloop van het nieuwe Rotaryjaar hebben de drie (ex)inkomend voorzitters in een aantal bijeenkomsten overlegd over de mogelijkheden van samenwerking tussen de drie Veenendaalse clubs.

Alle drie de clubs worden al een aantal jaar geconfronteerd met afnemende ledenaantallen. Grofweg is dit gehalveerd ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dit levert bij elke club problemen op bij het organiseren van activiteiten, het werven van fondsen en het vinden van (bestuurs-)leden.

Binnen de drie clubs is onder de leden geïnventariseerd wat haalbaar is inzake samenwerking. Het lijkt nog te vroeg om over fusering te praten, de clubs zijn qua samenstelling en tijdstip van samenkomst nog te divers.

Maar onbekend maakt onbemind en een eerste stap zou toch kunnen zijn om wat meer de samenwerking te zoeken om elkaar te versterken in plaats voor de voeten te lopen.

Ideeën hierover zijn:
• het afstemmen van agenda’s om

dubbeling te voorkomen en mogelijk elkaar wat vaker te zien op elkaars activiteiten

·

op club bijeenkomsten met interessante inleiders de leden van andere clubs uitnodigen via programma commissarissen van de clubs

·

samen borrels of andere sociale activiteiten organiseren

·

een interservice fundraisings project opzetten

·

gezamenlijke publiciteit van activiteiten, te combineren via PR leden per club

Om deze samenwerking te faciliteren hebben de clubbesturen besloten twee leden van de club af te vaardigen naar de interservice commissie. Voor onze club zijn dat Erik Keulen en Bing Go.

Motto is “onbekend maakt onbemind” oftewel leer elkaar eerst maar eens kennen. Samenwerken moet niet leiden tot meer tijd investeren van leden, dus een gezamenlijke activiteit komt dan in plaats van een regulier clubbijeenkomst.

Wij gaan ons best doen om deze ideeën in het komende jaar te concretiseren.