© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Between Generations

COMMISSIE ‘BETWEEN GENERATIONS’

 

In onze missie vormen onderstaande kernwaarden onze leidraad:

·

Educatie: educatie kan twee kanten op gaan, van oud naar jong maar ook zeker van jong naar oud; ‘blijvend leren van elkaar’ is daarbij ons motto;

·

Diensten verlenen: we zijn een Serviceclub en willen dit uitdragen door activiteiten te ontwikkelen waarmee we mensen verder helpen en ondersteunen, zowel jong als oud;

·

Verbinden: jong & oud en verschillende culturen binnen Veenendaal samenbrengen.

Educatie

Er is binnen onze club veel kennis en ervaring vanuit diverse classificaties; wij vinden het een mooie opdracht om deze kennis te delen met het onderwijs en kinderen/jongeren in Veenendaal.

RYLA

Afgelopen clubjaar is de RYLA weer doorgegaan met groot succes. Afgelopen jaar mochten wij 1 jongere afvaardigen naar dit vooral leerzame event. Ook de komende jaren willen wij jongeren kennis laten maken met de RYLA én Rotary.

Vlielandkamp

Ook dit jaar zullen we ervoor zorgen dat er twee kinderen uit Veenendaal mee kunnen met het Vlielandkamp. De contacten hiervoor zijn de afgelopen jaren al gelegd.

Veenendaal On Ice

Ook dit jaar zal Rotary weer een bijdrage – in de bemensing ervan – leveren aan dit mooie evenement mits het doorgaat.

Beroepenmarkt

Terug van weggeweest, dit jaar zal er weer een beroepenmarkt komen op het CLV. Maar ook bij andere scholen. Wij als commissies vinden het een mooie opdracht om onze leden aan te moedigen onze ervaringen en kennis te delen met de jongere generatie.

Rotaract

We gaan onderzoeken of er kansen zijn om een Rotaract 2.0 op te richten hier in Veenendaal naar voorbeeld van de voormalige Rotaract Amersfoort.