© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Between Generations

Between Generations

De kernwaarden van onze commissie bestaan uit:

• Educatie: educatie kan twee kanten op gaan, van oud naar jong maar ook zeker van jong naar oud; ‘blijvend leren van elkaar’ is daarbij ons motto;

• Diensten verlenen: we zijn een Serviceclub en willen dit uitdragen door activiteiten te ontwikkelen waarmee we mensen verder helpen en ondersteunen, zowel jong als oud;

• Verbinden: jong & oud en verschillende culturen binnen Veenendaal samenbrengen.


Educatie

Vorig jaar zijn de eerste contacten en ideeën uitgewisseld, dit jaar willen we actief met educatie aan de slag en willen ons daarbij vooral gaan richten op basisschoolleerlingen uit met name de midden en bovenbouw. Er is binnen onze club veel kennis en ervaring vanuit diverse classificaties; wij vinden het een mooie opdracht om deze kennis te delen met basisschoolkinderen in Veenendaal.


RYLA

Dit jaar zal de RYLA weer gaan plaatsvinden in een hybride vorm. Deels online, deels fysiek en alles wat hiertussen valt. Deze leiderschapstraining is voor jongeren in de leeftijd van 20 tot 28 jaar. Onder leiding van ervaren professionals wordt aan de deelnemers op een constructieve wijze een spiegel voorgehouden om inzicht te krijgen in eigen gedrag en drijfveren, met als doel sterker te staan in de keuzes met betrekking tot de eigen ontwikkeling.


Vlielandkamp

Ook dit jaar zullen we ervoor zorgen dat er twee kinderen uit Veenendaal mee kunnen met het Vlielandkamp. De contacten hiervoor zijn tijdens het afgelopen clubjaar al gelegd. Het Vlieland kamp is een achtdaagse vakantie voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar die niet met vakantie kunnen wegens financiële nood of gezinsomstandigheden. Als club treden wij op als sponsor, vinden 2 “geschikte” kinderen en zorgen voor het brengen en halen van deze kinderen.


Veenendaal On Ice

Hopelijk zal dit jaar het mooie evenement Veenendaal On Ice weer gaan plaatsvinden. Ook dit jaar zal Rotary weer een bijdrage – in de bemensing ervan – leveren aan dit mooie evenement. In oktober is het de bedoeling dat een afgevaardigde van het bestuur van Veenendaal On Ice bij ons langskomt om meer te vertellen wat er gebeurt en nodig is.

Beroepenmarkt

Terug van weggeweest, dit jaar zal er weer een beroepenmarkt komen op het CLV. Maar ook bij andere scholen. Wij als commissies vinden het een mooie opdracht om onze leden aan te moedigen onze ervaringen en kennis te delen met de jongere generatie.


Wensboom

Dit jaar willen we ook weer aan de slag met “De Wensboom”. De commissie is afgelopen jaar hier al druk mee bezig geweest bij het CSV. Hier zijn hele mooie en haalbare wensen naar voorgekomen. Helaas gooide de lockdown vanwege COVID-19 deze plannen in de war, maar hopelijk kunnen wij toch al in dit najaar één of meerdere van de wensen alsnog laten uitkomen.


Jeugduitwisselingen

Dit jaar willen we ook kijken naar de (on-)mogelijkheden van de internationale jeugduitwisselingen. Dan wel nog niet voor komend jaar maar als vooruitblik vanaf 2022-2023. Nu we na 1,5 jaar aan Lock downs, voornamelijk naar binnen gericht zijn. Moet de blik naar de wereld weer opengezet worden. Doelstellingen hierbij zijn: stimuleren van de internationale ontwikkeling en interesse, kennisnemen van en belangstelling hebben voor buitenlandse culturen, opbouwen van goede relaties tussen landen.