© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service

COMMUNITY SERVICE & FUNDRAISING SAMEN STERK

 

Een nieuwe clubjaar met nieuwe kansen en een bestuur die de lat voor de commissie community service & fundraising hoog legt 😉 Met z’n allen gaan we over die lat en dat lukt alleen met de positieve inbreng van al onze leden.

Helaas hebben ook vorig clubjaar door de coronabeperkingen niet alle acties doorgang kunnen vinden, maar gelukkig is er een aftrap gegeven aan Rotary Sportdag 2.0. Dit clubjaar willen dit fundraising event verder uitbreiden met meer sportteams (en een hogere opbrengst). Daarnaast verwachten we in samenwerking met het Leger des Heils eindelijk weer een kerstdiner te kunnen organiseren. Dus hang je zwarte jasje, witte overhemd, rode stropdas/strikje klaar om de gasten in een gezellige ambiance te mogen ontvangen en te bedienen.

Andere nieuwe acties die het bestuur ons heeft gevraagd om te onderzoeken en op poten te zetten zijn een veilingavond of benefietdiner. Met ervaringen uit het verleden weten we dat met een enthousiaste veilingmeester of een swingend ABBA-commissieteam gezellige (onvergetelijke) avonden kunnen worden georganiseerd. Wij als commissie gaan ons best doen om deze avonden te overtreffen. Sous-chefs en welbespraakte veilingmeesters mogen zich melden bij deze commissie....

Met de actie 'Boodschappen voor Oekraïne' hebben we met drie Rotaryclubs een geweldige actie neergezet. De samenwerking onderling is prima verlopen. Ook dit clubjaar is het idee om met de drie Rotaryclubs tezamen een interservice fondsenwervende loop op te zetten.

Hoe en wat? Daar gaan ook wij (bij het schrijven van dit artikel) nog achter komen. We houden jullie op de hoogte.

Goede doelen zullen uiteraard aandacht krijgen. Voor welke goede doelen gaan we sporten, eten, zingen, veilen, lopen? We vertrouwen er op in dit clubjaar zowel lokaal, nationaal als internationaal mooie en zinvolle goede doelen te selecteren. Op 14 april 2023 zullen deze aan de club worden gepresenteerd.

We gaan met z'n allen er een mooi en energiek clubjaar van maken met mooie resultaten waar we als Rotaryclub Veenendaal zeer tevreden over mogen zijn.

Stichting Community Service van de Rotary Club Veenendaal

Met fundraising brengen we op diverse manieren gelden bijeen om daarmee vervolgens goede (maatschappelijke) doelen te kunnen ondersteunen. Daarvoor is een speciale stichting opgericht op 10-10-1974. Deze stichting heeft een ANBI registratie met RSIN: 8161.16.386. In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden de volgende gegevens gepubliceerd:

• de contactgegevens

• de doelstelling

• het beleidsplan

• de bestuurssamenstelling

• de namen van de bestuurders

• het beloningsbeleid

• het verslag van de uitgeoefende activiteiten

• de financiële verantwoording

Onder de map “ANBI verslagen” kunt u de financiële verantwoording inzien.