© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service

Stichting Community Service

De commissie Community Service & Fundraising vormt één van de hoekstenen van onze club. Community service betekent concrete impact hebben op onze directe omgeving met onze middelen en inzet. Dat doen wij door het organiseren van diverse activiteiten met een fondsenwervend karakter.

Vorig jaar is de commissie Community Service vol enthousiasme begonnen met het nadenken over bestaande en nieuwe fundraise events. Zo is er een nieuwe invulling voor de Rotary Sportdag bedacht en zou er een ouderwetse zeepkisten race op Koningsdag worden georganiseerd. Ambitieuze plannen lagen op tafel maar door Corona kon er maar weinig doorgaan. Ondanks alle beperkingen hebben wij onze kracht laten zien door kleine activiteiten te organiseren. Zo werden er kaartjes en hartjes overhandigd bij eenzame ouderen en hebben we een rebus actie opgezet voor brugklassers van de middelbare scholen. Twee doelgroepen die het zwaar hebben gehad! Met deze kleine acties hebben wij geprobeerd hen een hart onder de riem te steken.

Door corona hebben wij elkaar afgelopen jaar bijna niet live gezien en vonden bijeenkomsten en vergaderingen vooral digitaal plaats. Een goed alternatief om elkaar niet helemaal uit het oog te verliezen, maar wat zijn wij toe om elkaar weer vaker te zien en nieuwe projecten op te pakken. Voor onze commissie biedt het de kans om naar de kern terug te gaan: de samenleving helpen met kleine en grotere hulpvragen, handen uit de mouwen en service above self.

Kortom, de nieuwe commissie staat klaar om de draad weer op te pakken. Het stof wordt van de plannen geveegd en we gaan met frisse moed het nieuwe clubjaar tegemoet.

De Stichting Community Service van de Rotary Club Veenendaal is opgericht op 10-10-1974 en heeft een ANBI registratie met RSIN: 8161.16.386 In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:
• de contactgegevens
• de doelstelling
• het beleidsplan
• de bestuurssamenstelling
• de namen van de bestuurders
• het beloningsbeleid
• het verslag van de uitgeoefende activiteiten
• de financiële verantwoording

Onder de map “ANBI verslagen” kunt u de financiële verantwoording inzien.