© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

International

INTERNATIONAL SERVICE ONS WERELDWIJDE NETWERK

 

International Service ondersteunt Rotarians om mee te werken aan bevordering van vrede en begrip voor elkaar. De bijdrage aan deze avenue kan bestaan uit het sponsoren van internationale projecten of daarin participeren, het met behulp van leden ter plaatse opzetten van langdurige samen- werkingsverbanden om duurzame projecten te verwezenlijken, en het vinden van servicepartners in het buitenland.

Op het eerste gezicht hoogdravende taal maar wel praktisch in te vullen. Dit kan door persoonlijke contacten maar ook door deelname aan Rotaryactiviteiten. Zo deed onze club in het verleden mee aan jeugduitwisselingsprogramma’s en hadden we contactclubs in Engeland, Denemarken en Duitsland.

Na de nodige discussie werd in 2017 besloten nieuwe wegen te zoeken om International service vorm te geven. Een Rotaryweekend in Antwerpen gaf daartoe de aftrap. Het vinden van buitenlandse contactclubs is niet gemakkelijk en zeker niet dicht bij huis. De laatste jaren waren lastig om zaken van de grond te krijgen.

Door coronamaatregelen waren fysieke bijeenkomsten moeilijk te organiseren en maakten reisbeperkingen contacten, zeker over de grens, moeilijk. Nu de beperkingen zijn opgeheven en we sinds maart 2022 in het nieuwe normaal leven is het nuttig om ook activiteiten rond International service weer op te starten. In overleg met de programmacommissie gaan we een bijeenkomst vullen met een thema over internationale zaken. In een open bespreking willen we de leden van onze club betrekken bij het zoeken naar een nieuwe invulling van deze Rotarypijler.

Amazon.com: Rotary International with Flags Fraternal Auto Emblem -  [Multicolored][3'' Diameter] : Automotive