Shelterbox voor de eerste nood

Alles kwijt. Op de vlucht voor oorlog, honger en vervolging raken jaarlijks miljoenen mensen op drift. Het vege lijf met de kleren die je aan hebt, is vaak nog het enige bezit. Vluchtelingen kampen zitten overvol en er is altijd behoefte aan hulp om de eerste nood te lenigen. Concreet. Inmiddels is Shelterbox het grootste project ooit binnen Rotary International. Meer dan 5000 clubs steunen dit geweldige initiatief. Ook Rotaryclub Woerden Oude Rijn.

Meer weten? Kijk op http://www.shelterbox.nl/index.php

In 2014 heeft Rotaryclub Woerden Oude Rijn een donatie van € 750,-  gedaan t.b.v.de Stichting ShelterBox Nederland. Deze donatie is ten gunste gekomen aan de ramp op de Filippijnen. Op dat moment was er op de Filippijnen een grote behoefte aan onderdak en schoon drinkwater. De Stichting leverde om die reden in mindere mate boxen, maar vooral tenten en waterzuivering. Onze donatie is dan ook daaraan besteed.