beelden weer beeld-schoon

‘Beeld-schone’ kunst

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Beelden weer beeldschoon.jpg

Leden van de twee Woerdense Rotaryclubs maken ieder jaar de beeldhouwwerken langs de Burgemeester van Kempensingel en de Oostdam schoon. De beelden zijn gemaakt tijdens beeldhouwsymposia die dezelfde Rotaryclubs in 1997 en in 2007 in Woerden organiseerden.

Doel was om Woerdenaren, het ambacht van het beeldhouwen en de (internationale) beeldhouwers dichter bij elkaar te brengen. De beelden zijn destijds geschonken aan de gemeente, maar leden van de Rotaryclubs doen nog steeds het onderhoud.