© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Comcare (ANBI)

Stichting Comcare

Stichting Comcare is een ANBI-aangemerkte instelling.

ComCare is de stichting die door Rotaryclub Woerden en Rotaryclub Woerden Oude Rijn in 2006 is opgericht voor de financiële afwikkeling van door beide clubs gezamenlijk geïnitieerde en uit te voeren projecten. ComCare maakt de geldstromen van dergelijke een- of meerjarige projecten transparant. In projecten van de beide Rotaryclubs werkt de Stichting ComCare belangeloos ten behoeve van het welzijn van de (Woerdense) gemeenschap. Projecten van ComCare hebben, in het verlengde van de doelstellingen van de Rotaryclubs, ten doel de gemeenschap te dienen.

Beide clubs besluiten afzonderlijk welke gezamenlijke projecten ter hand worden genomen en hoe de financiering van een project wordt geregeld. Dat kan geheel of gedeeltelijk uit de middelen die door individuele leden van beide clubs in ComCare bijeen zijn gebracht, dan wel met geld dat door fondsenwerving, sponsoring, subsidiëring of schenkingen beschikbaar komt. De opbrengst van projecten komt geheel ten goede aan het vastgestelde doel.

Voorbeelden van projecten zijn de IJsbaan Woerden, activiteiten voor minder bedeelden, een bedrijvengolfdag en het waterproject.

Het bestuur van ComCare is driehoofdig. Het wordt gevormd door 3 leden vanuit de beide Rotaryclubs.