© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over Rotary

Rotary: hoe het allemaal begon

Rotary is begonnen in Chicago. Een jonge advocaat, Paul Harris, maakte zich ongerust over de toename van onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Dit als gevolg van de enorme groei die de stad Chicago in de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw doormaakte: van 5.000 naar vier miljoen inwoners.
Paul Harris stelde vast dat er steeds meer zakenmensen waren die moeite hadden met de verwording van de ethiek in de smeltkroes die de Verenigde Staten vormden. Dit uitte zich in mensonwaardige arbeidsomstandigheden, de ethiek in het zakenleven die in de verdrukking kwam en een verdere toename van sociale onrechtvaardigheid.
Paul Harris nodigde op de avond van de 23ste februari 1905 drie ondernemers uit op zijn kantoor in Chicago om wat te gaan doen aan deze situatie. Uit de discussie op die eerste bijeenkomst ontstond het plan om met leiders uit de verschillende beroepsgroepen wekelijks bij elkaar te komen. Dit was de start van Rotary. De naam dankt de serviceorganisatie aan het rotatieprincipe: de bijeenkomst werd wisselend gehouden in het kantoor van een van de deelnemers.
Uit deze kleine club groeide een organisatie van ruim 32.000 clubs in 200 landen en met meer dan 1,2 miljoen leden. Leden die allemaal het Rotary-ideaal van het eerste uur onderschrijven. Nederland telt 480 clubs met ruim 20.000 leden.

rotary.nl

Het doel van Rotary

Rotary is een serviceclub, maar ook een levenshouding met een wereldomvattende kameraadschap als fundament . De leden steunen op verschillende wijze de medemens. Dit alles zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging. Het dienstbaar zijn aan de samenleving is de basis van Rotary. Het uit zich in het ontwikkelen van projecten, lokaal, nationaal en internationaal. Op onze website staan voorbeelden vermeld. Maar ook het verlenen van persoonlijke en financiële steun aan maatschappelijke, sociale en culturele programma’s maakt deel uit van de doelen. Het helpen van jongeren is ook een speerpunt. Dat doen we onder andere door internationale jeugduitwisselingen.
Rotary wil ook voor haar leden een bron van inspiratie zijn. Dat krijgt vorm door voordrachten van clubleden en gastsprekers, beroepspraatjes, levensberichten, gedachtenwisselingen over beroepsprincipes en praktijkvoorbeelden, bezoek aan bedrijven en werklocaties van clubgenoten en excursies naar interessante objecten.

Er is natuurlijk veel meer over te vertellen. Wie kan dat beter dan Jurgen Raymann, lid van Rotaryclub Almere.

Uitgangspunten bij ethisch handelen

Ethisch handelen is een belangrijk speerpunt voor Rotary-leden. Om dit makkelijk te maken hanteren we de 4-Way Test, zeg maar de gedragscode van Rotary. De test bestaat uit vier simpele vragen, waaraan wij ons denken en handelen, privé en zakelijk, toetsen.
Bij alles wat we denken, zeggen of doen vragen we ons af:

·

Is het waar?

·

Is het rechtvaardig voor alle betrokkenen?

·

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

·

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Deze vier toetsregels zijn in 1932 bedacht door Herbert Taylor, wereldpresident van Rotary International van 1954 tot 1955. Ze verwoorden het waarschijnlijk meest gebruikte uitgangspunt van moreel verantwoord handelen in de zakenwereld. Taylor werd gevraagd om een bedrijf te leiden dat een faillissement naderde en hij stelde een ethische code op die alle werknemers, zowel op hun werk als in hun privéleven, accepteerden.
De 4-Way Test werd een richtlijn voor de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling van het bedrijf, en ook voor de afdeling public relations. De toekomst van het bedrijf lag in handen van deze eenvoudige levensvisie. Het bijna failliete bedrijf groeide al snel uit tot een succesvolle organisatie.
De 4-Way Test werd door Rotary in 1943 overgenomen.

Hoe realiseert Rotary haar doelen?

In de opzet van de Rotary-organisatie zit realisatievermogen als het ware ‘ingebakken’. De organisatie rust op een vijftal pijlers, de zogenaamde Avenues of Service.

Club Service

Hieronder vallen alle werkzaamheden die het goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Regelmatig clubbezoek is daarbij onmisbaar en bevordert kameraadschap: de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Centraal staat hier de vraag: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Belangrijk hierbij is het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club. Dit kan financieel zijn of met mankracht, en vaak ook in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als een lokale inspirator en motor. Loopt een project, dan wordt als het mogelijk is de verdere uitvoering aan de desbetreffende organisatie overgedragen.

International Service

Het bevorderen van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TFR), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s, contactclubs enz.

Youth Service

Youth Service erkent de positieve verandering die jongeren en jonge volwassenen teweeg brengen, door activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma’s die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

Rotary-wiel als logo

Het eerste embleem van Rotary was een simpel wagenwiel, dat symbool stond voor beschaving en beweging. Het wiel werd ontworpen door Montague Bear, een Rotarian uit Chicago.
Natuurlijk kreeg hij kritiek op het simpele eerste ontwerp: men vond het statisch en levenloos. Bear maakte in 1910 een nieuw ontwerp met een lint over het wiel, een banner met de tekst ‘Rotary clubs’. Door de snelle groei van het aantal clubs in Amerika werd de noodzaak om een standaard vast te leggen steeds groter. In 1912 zag een nieuw wiel met blauwe opdruk het levenslicht.
Dit wiel bleef uiteindelijk gehandhaafd tot 1924. In dat jaar had Rotary zijn officiële logo gevonden. Het embleem bestaat uit een wiel met 6 spaken en 24 tanden en een spiesleuf, uitgevoerd in de kleuren koningsblauw en goud.
Sinds 1924 is het logo nooit meer gewijzigd. Het heeft tot de dag van vandaag de tand des tijd doorstaan.
wiel