Over Rotary

Rotary: hoe het allemaal begon

Rotary is begonnen in Chicago. Een jonge advocaat, Paul Harris, maakte zich ongerust over de toename van onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Dit als gevolg van de enorme groei die de stad Chicago in de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw doormaakte: van 5.000 naar vier miljoen inwoners.
Paul Harris stelde vast dat er steeds meer zakenmensen waren die moeite hadden met de verwording van de ethiek in de smeltkroes die de Verenigde Staten vormden. Dit uitte zich in mensonwaardige arbeidsomstandigheden, de ethiek in het zakenleven die in de verdrukking kwam en een verdere toename van sociale onrechtvaardigheid.
Paul Harris nodigde op de avond van de 23ste februari 1905 drie ondernemers uit op zijn kantoor in Chicago om wat te gaan doen aan deze situatie. Uit de discussie op die eerste bijeenkomst ontstond het plan om met leiders uit de verschillende beroepsgroepen wekelijks bij elkaar te komen. Dit was de start van Rotary. De naam dankt de serviceorganisatie aan het rotatieprincipe: de bijeenkomst werd wisselend gehouden in het kantoor van een van de deelnemers.
Uit deze kleine club groeide een organisatie van ruim 32.000 clubs in 200 landen en met meer dan 1,2 miljoen leden. Leden die allemaal het Rotary-ideaal van het eerste uur onderschrijven. Nederland telt 480 clubs met ruim 20.000 leden.

rotary.nl