© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Comser

Stichting Comser

Stichting Comser is een ANBI aangemerkte instelling.

De Stichting Comser is de stichting die de Rotaryclub Woerden Oude Rijn heeft opgericht met als doel het mogelijk maken van Community Service, één van de vijf avenues van Rotary.

De leden  van de Rotaryclub zijn verplicht jaarlijks een gift van een bepaalde minimum-omvang aan de stichting te doen. Het bijeen gebrachte bedrag wordt van jaar tot jaar bestemd voor projecten die ten doel hebben de gemeenschap te dienen. Afhankelijk van de hoogte van het te besteden bedrag wordt hierover besloten door een commissie die bestaat uit leden van de club of door de gehele club. De bestuurders van de stichting zijn als lid van de Rotaryclub gehouden deze beslissingen uit te voeren.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging; er is geen personeel in dienst; er zijn geen vaste kosten.

KvK-nummer: 41185712

RISN nummer 8041.29.095

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur van de Rotaryclub Woerden-Oude Rijn.