© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary projecten

Stichting Rotary Projecten

Anbi nummer: 802020653

Fiscaal nummer: 802020653

Telefoonnummer: 0321-313447

E-mail: dick@jedi.nl
………………………………………………
Doelstelling

Ondersteuning sociale projecten in Flevoland

………………………………………………

Beleidsplan

Fundraising voor de stichting om gelden beschikbaar te kunnen stellen aan instellingen

………………………………………………

Bestuur

Voorzitter W. Hubers

Secretaris H.C. Hooites Meusing

Penningmeester D. van Essen
-

Het bestuur van de stichting doet haar werkzaamheden belangeloos en zonder vergoeding.

………………………………………………

Beloningsbeleid

Geen betaalde krachten

………………………………………………
Jaarcijfers

2014-2015
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021