© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kerk in het Licht

Rotary zet kerk in het licht

Zaterdag 22 december 2007 hebben de heren D. Herder en C. Zuurbier door het steken van een stekker in een stopcontact op symbolische wijze de verlichting van de NH-Kerk aan de Molenvaart in Anna Paulowna ontstoken.

De heer Herder is voorzitter van het kerkcollege kerkrentmeesters en de heer Zuurbier is voorzitter van de Rotaryclub Annapaulowna.

Sinds vorig jaar bestaat de Rotaryclub Anna Paulowna. In oktober 2006 is deze oprichting gevierd met een feest., waaraan een veiling was gekoppeld. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor goede doelen.

Tijdens het oprichtingsfeest werd de oproep gedaan om als Rotaryclub ook in de eigen gemeenteschap aanwezig te laten zijn. Als één van de lichtende voorbeelden hiervan is gekozen een deel van de opbrengst te gebruiken voor het betalen van verlichting van de NH-kerk aan de Molenvaart. Deze kerk is naast de religieuze functie ook voor andere culturele manifestaties in gebruik en staat midden in de gemeenschap, zowel letterlijk en figuurlijk.

De heer Zuurbier gaf aan dat de Rotary zowel in de eigen gemeenschap als in bijv. ontwikkelingslanden projecten ondersteund gericht op de helpen van medemensen, dit doet zij alleen of met gezamenlijk met andere Rotaryclubs of ander serviceclubs.

Het kerkbestuur is blij met het aanbod om de “kerk in het licht” te zetten, het past goed bij de kerk die recent een forse opknapbeurt heeft ondergaan aldus de heer Herder.