© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Mei 2005

Nieuwsbrief mei 2005

Beste mede Rotarians van het district 1580

MDC, Multdistrictsconferentie

Voor nog meer impressies hoe het was op de MDC kunt u terecht op de website www.rotarydistrict.nl/mdc. De rotarians die er niet geweest zijn, kunnen dan zien en lezen dat het echt de moeite waard zou zijn geweest om er bij te zijn en bij te horen. Voor die er waren een leuke herbeleving. Er wordt gewerkt aan het vervolg, de MDC was een momentopname. De inhoudelijke discussie over de toekomst van Rotary gaat door, de clubcoördinatoren worden hierover nader geïnformeerd.

De film “History of Rotary”zal vermenigvuldigd worden, de clubs krijgen nog informatie over de wijze van bestelling.

GSE (Group Study Exchange)

Zondagavond namen we al weer afscheid van het team uit Zd-Afrika. Uit de toespraak van Rtn. teamleider Vivian de Klerk kwam duidelijk naar voren, dat de teamleden ongelooflijk veel informatie voor het uitoefenen van hun beroep hebben meegekregen. Naast het Vocational gedeelte hebben zij ook veel van ons denken en doen meegekregen door bij Rotarians onderdak te hebben genoten en discussies met hen te hebben gevoerd.

Grote dank werd uitgesproken voor de gastvrijheid alle materiële en immateriële zaken die ze hebben meegekregen. Wij hebben hen bedankt voor hun informatie over hoe zij leven en tegen de toekomst aankijken van hun bijzonder mooie land met een complexe samenleving. Zij waren geweldige ambassadeurs voor hun land. Menig Rotarian heeft mede door hen een warm gevoel en het inzicht gekregen dat een Group Study Exchange een geweldig goed project van Rotary is dat wij moeten koesteren en uitdragen.

De coördinatoren in de vier regio’s die dit jaar aan de beurt waren, hebben er op Rotary wijze aan moeten sjorren en trekken om alles voor elkaar te krijgen en vaak op het laatste moment nog moeten improviseren, maar zij hebben de klus op een voortreffelijke wijze weten te klaren. Samen met al die anderen die de bedrijfsbezoeken, de culturele uitstapjes en het onderdak verschaften, wil ik hen in het bijzonder dankzeggen voor wat zij hebben gedaan.

Rotary Docters Nederland

We kennen de jaarlijkse oproep om geld te geven ter ondersteuning van de uitzending van medici naar onderontwikkelde gebieden. Naast de vraag voor bijdragen wordt nu een oproep gedaan aan artsen en tandartsen of zij zich willen aanmelden als vrijwilliger om in het jaar 2006 te worden uitgezonden.

Meer informatie treft u aan op de website via Rotary.nl

33ste Rotary Vlielandkamp

Begin augustus 2005 gaan weer 90 kansarme kinderen van 8 tot 10 jaar genieten van een zorgeloze vakantie op Vlieland. 24 vrijwilligers, allen studenten uit Amsterdam, begeleiden het kamp. De kinderen zijn aangebracht en gesponsord door clubs uit het hele land. De landelijke Stichting Rotary Vlielandkamp organiseert het festijn. Voor de exploitatie is de organisatie voor een aanzienlijk deel afhankelijk van giften.

Hierbij roep ik clubs op om minimaal de kosten van één kind (€ 400) als gift over te maken op rekeningnummer 43 62 57 548 van de Stichting Rotary Vlielandkamp.

Vocational Service

Wie wil er meedenken en vocational service uitdragen in het district? Er zijn nog twee vacatures, bij voorkeur uit de Regio’s V en VI, Zd Kennemerland en Midden-Kennemerland.

Graag aanmelden bij
PDG Hans van Leerdam, voorzitter van de commissie jmljdmvanleerdam@zonnet.nl

Pets en Assembly

De PETS was een geslaagde bijeenkomst met plussen en een aantal minnen. De locatie van het Clusius College voldeed, zoals al eerder ervaren, uitstekend. De voorbereidingscommissie onder leiding van Renie Meeder en geassisteerd door Peter Groot heeft uitstekend werk verricht.

Hulde is er ook voor de hulptroepen van RC Castricum en Heiloo voor de fysieke inzet voor en achter de bar en vooral ook voor de inleiders tijdens de workshops.

Benoeming regiovoorzitters per 1 juli 2005

Regio IV, Amstelland en Meerlanden, Gert Greveling van de Rotaryclub Haarlemmermeer in de opvolging van Maarten Levenbach wegens het bereiken van de driejaars periode

Regio VIII, Alkmaar, Joke Rep van de club Alkmaar de Waag in de opvolging van Peter Groot wegens het bereiken van de driejaars periode

Regio IX, West-Friesland, Hero Veger van de club Hoorn-Westfriesland-de Eenhoorn (direct ingaande) in de vacature van Jan Alsema die zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken.

Activiteiten kalender

29 mei

Start fietstocht naar Chicago

31 mei18.00 uur

Teyler lezing, in het gelijknamige museum te Haarlem

04 juni

Highland Games te Velsen

18-22 juni

2005International Convention, Chicago