Maandbrieven DG Jan Lucas KET

Juni 2014

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/201402/201402-2.gif

https://www.rotary.org/sites/all/themes/rotary_public_site/images/frontpage/WelcomeToRotary_1200.jpgBeste fellows,

Fellowship (daar gaat om in de Rotarymaand juni) is het cement van onze clubs. Dat merkwaardige mengsel van wederzijdse belangstelling, genegenheid, loyaliteit, vertrouwen en wellevendheid binnen Rotary. Er zijn stijlverschillen, fellowship verschilt van club tot club.

In veel clubs heerst een hechte vriendschap tussen de leden.

Fellowship is iets bijzonders. Je kunt het krijgen, verdienen, genieten en ook geven, aanbieden. Je kunt het verliezen, beschamen, beschadigen, vernielen. En je kunt het niet opeisen. Fellowship vraagt ook voortdurend onderhoud.

Daarmee is het zeer ‘Rotary’: we zijn Rotarians omdat we wat te bieden hebben en samen kansen aan anderen geven. En juist omdat we kansen geven krijgen we fellowship terug. Dat gevoel van fellowship kruidt onze projecten, die projecten bevorderen onze uitstraling (laten we ons daarover niet te bescheiden opstellen), die uitstraling bevordert ons ledenbeleid: we blijven in onze club en we trekken nieuwe leden aan.

Dit jaar heb ik van jullie fellowship genoten. Ik wil jullie daarvoor aan het eind van mijn gouverneursjaar bedanken. Dank aan allen die de clubs lieten bloeien, aan de betrokken leden, functionarissen en besturen. Speciaal dank aan de clubvoorzitters, de voorzitters van ‘ons’ jaar 2013-2014. Bijna de helft van jullie heb ik in het zonnetje kunnen zetten bij het voorzittersontbijt tijdens de fantastische districtsconferentie.

Ik dank ook voor de hartelijke fellowship van de districtscommissies, de districtsraad en de staf.
Ik draag na 30 juni een vitaal district over aan mijn opvolger Willem van der Mark. Ik wens hem veel succes en net zo veel genoegen als ik heb gehad.

I was engaged in Rotary, it changed my life.

Jan Lucas Ket
Gouverneur 2013-2014 District 1580 RI

div_blue

TRF_Azure-RGBEr is nog een paar dagen gelegenheid de afdrachten voor de Rotary Foundation en PolioPlus voor dit jaar te verzorgen. Voor de clubs die in gebreke zijn: doe het nu. Onze Foundation maakt Rotary de grootste en effectiefste wereldwijde humanitaire service organisatie.

Door mee te doen aan de Foundation ontstijgt een Rotarian de eigen club en lokale gemeenschap en werkt concreet, eendrachtig en wereldwijd in Rotary samen met 1,2 miljoen andere vrijwilligers.

div_blue

POLIO

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/201405/201405-20.jpgPolio is in een interessant stadium nu de WHO de verantwoordelijkheid heeft genomen om het poliovrije deel van de wereld effectief te verdedigen tegen de endemische haarden in Pakistan en Nigeria. Onze financiële bijdrage wordt verdrievoudigd, een wel zeer bijzonder rendement!

div_blue

END POLIO NOW TULP

banner

De EndPolioNow tulp is gedoopt en als representatief cadeautje in september beschikbaar.
Nu bestellen kan al.

Woensdag 25 juni zal ik bij de opening van de Europese Polio Conferentie in Amsterdam spreken over de rol van Rotary in de bestrijding van polio. De conferentie is georganiseerd door Frans Nollet (RC Amsterdam-Westertoren), hoogleraar revalidatiegeneeskunde AMC. Met een bijdrage van de Nederlandse Rotarydistricten kunnen enkele minvermogende buitenlandse deelnemers naar Amsterdam komen om ervaringen uit te wisselen en zich bij te laten scholen.

div_blue

EN OOK DIT NOG . . .

Mag ik de secretarissen vragen de laatste mutaties van clubfunctionarissen voor komend jaar in te voeren? Ook nog een keer in My Rotary.

Belangrijkste bron van info over het district is onze Districtswebsite. Haal daar je info.

En heb je de app. al geïnstalleerd?

div_blue