MAANDBRIEF JUNI 2020

Rotary International – Logos Download

Image

Het interview

‘Morgen is belangrijker dan vandaag’

Dat is het motto van Bas Barendregt lid van RC Barendrecht.

Ik spreek Bas omdat hij na 6 jaar afscheid neemt als Assistent Gouverneur in regio 3 van het district. In die periode heeft Bas dus met 6 verschillende Gouverneurs samengewerkt, dat is op zich al een verdienste…..

Volgens Bas is het waardevolle van deze lange termijn dat je de clubs in de regio goed leert kennen, en goed op de hoogte bent van wat er speelt. Dat heb ik als gouverneur ervaren, als Bas mij vergezelde tijdens de clubbezoeken.

Uit alles blijkt dat het motto heel erg goed bij Bas past: in iedere fase van zijn leven was dit zijn leidraad: op zoek naar vernieuwing en verbetering, altijd op de toekomst gericht.

Bas is opgegroeid in Rotterdam, in het Oude Noorden, waar hij een onbezorgde jeugd had. Hij leerde dat je iets van je leven moet maken. Door een politieagent die op school een verhaal vertelde, wilde hij graag bij de politie.

Hij startte als 17 -jarige op de Rotterdamse politieschool, en bleef de politie organisatie trouw, totdat hij op 64-jarige leeftijd met pensioen ging.

In al die jaren heeft hij het politie werk in al zijn facetten en op alle niveaus gezien en meegemaakt: Hij werkte voor de Gemeentepolitie, de Rijkspolitie, de Centrale Recherche Informatiedienst, bij Europol, het KLPD en de Nationale politie.

‘Als de bus voorbij kwam, stapte ik in’


Bas bleef nieuwsgierig, op zoek naar nieuwe uitdagingen. Eigenlijk hebben hem al die jaren bij de politie hem meer gebracht dan wat hij aanvankelijk had verwacht. Hoewel hij gewoon ‘op straat’ begon, ontwikkelde hij zich tot leidinggevende, die zich niet beperkte tot operationele zaken, maar steeds meer beleidsmatig en strategisch werkte. Bij al die strategische functies is zijn feeling met de praktijk gebleven, hij snapte waar het over ging.

Bas kijkt zeer positief terug op zijn loopbaan, en heeft bereikt wat hij wilde bereiken. In al zijn functies heeft hij altijd de samenwerking gezocht. Het was altijd leuk om met nieuwe jonge mensen te werken, en nieuwe inzichten te krijgen.

Want: ‘Leiderschap is niet de baas zijn’: ‘Het is de uitdaging om nieuwe mensen te stimuleren, en zich waar te kunnen laten maken, en te steunen bij hun verdere ontwikkeling’


Rotary

Het belang dat Bas hecht aan samenwerking vormt ook de link met Rotary. Toen hij werd gevraagd om lid te worden, kende hij Rotary nauwelijks, en ook hier speelde zijn nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Steeds meer raakte hij ervan overtuigd hoe belangrijk fellowship is, en dat je van daaruit mooie projecten kunt doen. Tijdens zijn AG-schap heeft hij Rotary pas echt goed leren kennen: dan kijk je over de grenzen van je eigen club heen, en zie je welke mogelijkheden Rotary biedt. Als AG zag hij het als zijn taak om clubs in beweging te krijgen, en enthousiast te maken voor samenwerking met andere clubs en te werken aan goede doelen. De clubs zijn de basis van Rotary, van daaruit moet de beweging komen.

Na afronding van zijn AG-schap blijft Bas graag actief in het district, hij blijft lid van de recent opgerichte Taskforce Nieuwe leden en nieuwe clubs. Bas is ervan overtuigd dat alle clubs continue moeten blijven werken aan nieuwe leden en doorstroming: jonge mensen worden geen lid meer voor het leven.

Je hebt dus continue vernieuwing nodig, ook nieuwe clubs met een nieuw elan!

De Taskforce gaat clubs die deze sense of urgency onderschrijven hierbij ondersteunen.

Bas kijkt met veel plezier terug op zijn AG-schap. In die 6 jaar heeft hij veel Rotarians leren kennen en een goede inkijk gekregen in verschillende clubs. Met de band die je op die manier met mensen opbouwt, komt samenwerking makkelijker tot stand, en kun je nieuwe dingen makkelijker realiseren.

Want dat is de motivatie van Bas: Verbinding tot stand brengen.

Dat is hem goed gelukt: 'Rotary Connects The World'

Bas, bedankt voor je jarenlange inzet!

Rotary na corona

In de afgelopen periode werd gedurende 100 dagen op Twitter, Facebook en Instagram het Rotary Corona Actie Nieuws gepresenteerd. Met 100 acties van 100 Nederlandse Rotary clubs. Ook clubs uit ons district deden hier actief aan mee, waarbij RC Zuidplas het hoogste bereik realiseerde van alle 100 gepresenteerde acties.

Deze actie op social media is enorm succesvol geweest: de actie werd 150.000 keer bekeken en is 3.800 keer geliket.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De hele actie geeft een prachtig beeld van Rotary en laat zien wat Rotary is en hoe actief Rotary is: #PeopleofAction.

Dit is Rotary, ook ná corona.

Rotary Foundation COVID-19 Response

In deze crisistijd met de CORONA pandemie heeft de Rotary Foundation zich enorm ingezet om projecten te ondersteunen om de meest urgente nood in de wereld te bestrijden. Er zijn bijna 200 COVID-19 gerelateerde Grants toegekend uit het Disaster Response Fund.

Rotarians zijn volop in actie gekomen om internationale projecten te initiëren, hetgeen heeft geleid tot een 30% toename van het aantal ingediende aanvragen voor Global Grants. Global Grants ondersteunen grensoverschrijdende projecten en helpen, waar dit het meest nodig is.

De mogelijkheid om kleinschalige COVID-19 gerelateerde clubprojecten te ondersteunen is in de afgelopen periode ook verruimd: aan COVID-19 initiatieven konden nu al District Grants worden toegekend, ten laste van het budget van volgend jaar. Het was bijzonder om te zien dat clubs in ons district in het kader hiervan veel mooie projecten hebben geïnitieerd voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, ondanks dat zij fysiek niet konden samenkomen. Er zijn 10 aanvragen gehonoreerd, in totaal voor een bedrag van € 17.000,-.

Bijdragen zijn toegekend o.a. voor bezoekunits voor zorginstellingen om eenzaamheid van de bewoners te bestrijden, supermarktbonnen voor cliënten van de Voedselbank, overnachtingen in chalets om zwaar belaste zorgprofessionals van de IC en SEH broodnodige rust te bieden, laptops voor kinderen uit gezinnen rondom de armoedegrens voor het volgen van thuisonderwijs en muziek- en dansvoorstellingen in de buitenlucht voor ouderen en eenzamen.

Nieuwe Rotaryclubs, en werven van nieuwe leden;
de Taskforce staat voor je klaar.

District 1600 heeft een kersverse taskforce ingesteld, die de clubs met advies kan bijstaan bij de uitbreiding van het ledental en het oprichten van nieuwe Rc’s.

Wat is de aanleiding?

In het districtsmeerjarenbeleidsplan zijn ten aanzien van deze thema’s voornemens geuit.

Immers, kijkend naar de huidige situatie, kunnen we vaststellen dat Rotary te kampen heeft met een teruglopend ledental, een hoge gemiddelde leeftijd van de leden, onvoldoende diversiteit in het ledenbestand en niet altijd een positief imago.

De opgerichte taskforce is samengesteld uit de volgende Rotarians:

Marie-José van der Meij, lid Rotaryclub Rotterdam-Feijenoord, Jane Kanhai, voorzitter districtscommissie Ledenbeleid, Vincent Kevenaar, assistent gouverneur in regio 6 en Bas Barendregt, assistent gouverneur in regio 3.

De taskforce is op zoek naar geïnteresseerde Rotarians/clubs die gebruik willen maken van de ideeën van de taskforce.

Waar gaat het dan concreet om?

Nieuwe Rotaryclubs oprichten, waarbij je direct werkt aan diversiteit, flexibiliteit en een beter imago, dat toekomstbestendig is.

Uitbreiding van het ledental door gericht te zoeken naar leden uit bepaalde beroepsgroepen, diverse leeftijdscategorieën en achtergronden.

De taskforce heeft voor beide thema’s een praktische leidraad ontwikkeld en is voornemens die voor geïnteresseerden in de vorm van workshops te presenteren.

Ook staat zij actief Rotarians en Rotaryclubs bij in het gehele proces van de oprichting van nieuwe Rotaryclubs of de uitbreiding van het ledental van bestaande clubs.

Zijn deze onderwerpen voor jou als Rotarian en je club actueel en wil je meer weten, aarzel dan niet contact op te nemen: Infotaskforce@rotary-d1600.nl

Collectieve verzekering

Twee jaar geleden is er voor alle Rotaryclubs een collectieve verzekering afgesloten. Deze verzekering betreft een bestuurdersaansprakelijkheid- en een algemene bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. De premie is door de RAN bekostigd.

.

Met het oog op de vervaldatum van 30 juni 2020, hebben RAN en het Gouverneursberaad de verzekering geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een besluit om de verzekering voor de komende 2 jaar te verlengen, waarbij de bekostiging wederom kan plaats vinden vanuit de lopende begroting van de RAN.

De dekking blijft volgens het huidige model, waarbij RAN, de districten en de clubs gedekt zijn, evenals aanverwante stichtingen/verenigingen.

Het is van belang dat alle clubs nagaan of er voor hun club sprake is van een rechtspersoon: stichting of vereniging. De dekking voor de bestuurdersaansprakelijkheid geldt alleen wanneer de zittende bestuursleden staan ingeschreven bij de KvK.

Tevens wordt clubs aangeraden om te kijken of er sprake is van eventuele dubbele verzekeringen. De andere verzekering kan worden opgezegd.

Binnenkort zullen alle clubs hierover nader worden geïnformeerd, en komt er meer informatie op de website: https://www.rotary.nl/helpdesk/verzekeringen/

Polio film ‘De rijdende mullah’

De Afghaanse mullah Abdul Rashid crosst dagelijks stad en land af om taliban, dorpshoofden, onderwijzers en ouders zo ver te krijgen om hun kinderen te laten vaccineren tegen polio. Zijn werk is bepaald niet zonder gevaar. Collega's zijn ontvoerd en vermoord. Weerstand moet overal overwonnen worden en als het vertrouwen er is, blijft dit wankel. Maar Abdul Rashid ziet zijn werk als een morele plicht; het gaat om de toekomst van de kinderen, en daarmee van zijn land.
Deze uitzending van het programma 2Doc met de titel De rijdende mullah werd uitgezonden op zondag 31 mei door de VPRO en de NTR

Ik raad zeer aan om te kijken naar https://tvblik.nl/2doc/de-rijdende-mullah

Rotaryjaar 2019-2020 loopt ten einde

Langzaam komen we, ook als Rotary, uit de intelligente Lock down van de afgelopen maanden. Clubleden hunkeren ernaar om elkaar weer live te kunnen ontmoeten, natuurlijk met gepaste afstand. Het is de moeite waard om met elkaar na te gaan wat de afgelopen periode ons heeft opgeleverd, wat we ervan hebben geleerd, zodat we kunnen kijken wat we kunnen behouden voor de toekomst.

Ik kijk terug op een mooi en waardevol jaar, met veel boeiende gesprekken. Ik dank jullie allen hiervoor en wens je gezondheid en een goede start van een nieuw Rotaryjaar.