© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

STICHTING ALGEMEEN STEUNFONDS ROTARY

Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Kamer v Koophandel : 41179187, RSIN nr. 8017.17.255

Postadres : p/a W. Poort-van Veldhuizen, secretaris, De Perken 8, 3956 VE Leersum, Email: fkpoort@ziggo.nl

Bankrekeningnummer : NL47 ABNA 0470 7753 43

Doelstelling : het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden.

Bestuurssamenstelling : Jan Griffioen (voorzitter), Guido Meerman (penningmeester), Wieke Poort-van Veldhuizen (secretaris)

Beloningsbeleid: geen; de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen:

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

-

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan en Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag 2021.

ANBI-status Sinds 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de ANBI-status verleend aan het fonds (RSIN 801717255).

Aanvraag : als u een aanvraag wil doen voor ondersteuning vanuit de Stichting Algemeen Steunfonds Rotary, dan kunt u dit doen door een email te sturen naar de secretaris, Wieke Poort-van Veldhuizen: fkpoort@ziggo.nl