Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Kamer v Koophandel : 41179187, RSIN nr. 8017.17.255

Postadres : p/a S.N. Khoeblal, secretaris, Koninginneweg 2, 3941 DP Doorn, Email: info@shikho.nl

Bankrekeningnummer : NL47 ABNA 0470 7753 43

Doelstelling : het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden.

Bestuurssamenstelling : Jan Gijsbertus Griffioen (voorzitter), Adri Risseeuw (penningmeester), Shirley Khoeblal (secretaris)

Beloningsbeleid: geen; de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen:

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

-

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan en Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag 2016.

Aanvraag : als u een aanvraag wil doen voor ondersteuning vanuit de Stichting Algemeen Steunfonds Rotary, dan kunt u dit doen door een email te sturen naar de secretaris, Shirley Khoeblal: info@shikho.nl.

1 september 2017