© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling Stichting Algemeen Steunfonds Rotary:

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

 

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen:

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

-

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Het bestuur bestond uit de volgende leden.

Jogchum van den Brink, voorzitter

Madeleine de Bruijn-Huijgen, secretaris

Jaap Sap, penningmeester.

In het verslagjaar zijn drie vergaderingen van het bestuur geweest.

Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt.

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

Tijdens Rotary Doorn bijeenkomsten is regelmatig verslag aan de leden gedaan. Met name op 8 december 2015 werd met nadruk stilgestaan bij het Steunfonds en werd elk lid opgeroepen om maandelijks een donatie van € 2,50, € 5,00 of € 7,50 te doen.

Het Steunfonds is de afgelopen jaren steeds een actievere rol gaan spelen, zoals ook in het verslagjaar.

Met name bij de projecten van Rotary Doorn “Wandelen voor Water” en op “Blue Monday” heeft het Steunfonds een rol gespeeld bij de verdubbeling van het opgehaalde bedrag door andere fondsen. Onder meer werd een bedrag ontvangen van het Nationaal Ouderenfonds.

Een andere succesvolle jaarlijkse activiteit van Rotary Doorn is het “kersenpitspuug” project in een boomgaard in Cothen, waar bezoekers van de jaarlijks gehouden “Kersenplukdag” voor een bedragje moeten proberen zover mogelijk te spugen. Hiermee wordt elk jaar een mooi bedrag ter ondersteuning van het Steunfonds opgehaald.

Binnengekomen giften worden vaker geoormerkt. Een schenker kan dan een gift doen voor een specifiek doel, hetgeen dan wordt geregistreerd, mede in verband met de aftrekbaarheid voor de belastingen vanwege de ANBI-regeling.

Giften, gedaan in het verslagjaar:

Shelterbox € 750,00

Wandelen voor Water - 8.245,77

Rode Kruis (oproep voor vluchtelingen) - 700,00

Blue Monday - 1.655,11

Kwintes/De Inloop Driebergen Naald en Draad - 500,00

Totaal: € 11.850,88

 

Een aanvraag werd afgewezen, omdat deze niet viel binnen de doelstelling van het

Steunfonds. Deze aanvraag was voor een tweetal projecten van Humanitas afdeling Heuvelrug.

Een andere aanvraag van Best Buddies Club Utrecht werd aanvankelijk onder voorwaarden toegezegd, mits een begroting kon worden overhandigd. Deze begroting werd uiteindelijk niet ontvangen.

Email: shirley@shikho.nl

KvK: 41179187