© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling Stichting Algemeen Steunfonds Rotary:

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

 

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen:

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

-

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Met betrekking tot het bestuur zijn er veranderingen ten opzichte van 2013.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden.

Jogchum van den Brink, voorzitter

Madeleine de Bruijn-Huijgen, secretaris

Jaap Sap, penningmeester.

In het verslagjaar zijn twee vergaderingen van het bestuur geweest.

Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt.

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

De oude traditie om eenmaal per jaar de leden van de Rotaryclub Doorn de aandacht te vragen voor het Steunfonds en een gift te doen werd wederom ingezet door het sturen van een bericht aan alle leden per mail en per post, alsmede door de aandacht te vestigen op het Steunfonds via de website van de Rotaryclub.

Giften, gedaan in het verslagjaar:

Shelterbox € 750,00

Salvia, antroposofische zorginstelling Stichting Teunisbloem € 250,00

Wandelen voor Water € 7.513,64

€ 8.513.64

In het verslagjaar werd wederom een garantie verstrekt voor de eventuele tekorten bij

Rotaryactiviteiten. Hier werd overigens geen gebruik van gemaakt.

Twee aanvragen werden afgewezen, omdat deze niet vielen binnen de doelstelling van het

Steunfonds.

Een aanvraag was voor tuinmeubelen voor een aantal cliënten van Bartimeus, de andere voor

het plaatsen van AED’s voor een Hartveilig Amerongen.

Email: bruijnhuijg@hotmail.com

KvK: 41179187