© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

De criteria voor de beoordeling van projectaanvragen

·

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

·

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

·

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

·

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

·

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Bestuur

Samenstelling

Het huidige bestuur: Jan Griffioen (voorzitter), Adri Risseeuw (penningmeester), Shirley Khoeblal (secretaris).

Verslaglegging

In het verslagjaar zijn twee vergaderingen van het bestuur geweest. Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt. De penningmeester presenteerde regelmatig gedetailleerd de (tussen)stand van zaken en het financieel verslag aan de club.

Beloningen/vergoedingenbeleid

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

Kascommissie

De kascommissie (Patrick Buck en Erik Akkerman) controleerde de financiële administratie 2018 van het Steunfonds. Geconstateerd werd een opvallende daling in reguliere donaties van Rotarians ten opzichte van voorgaande jaren. Er werd minder nadrukkelijk gecollecteerd. De kascommissie verleende decharge voor het in 2018 gevoerde beleid.

Fundraising

Tijdens Rotary Doorn bijeenkomsten is regelmatig verslag aan de leden gedaan. Ook dit jaar is aan de Rotaryleden (en past Rotarians) een oproep gedaan tot het doen van een jaarlijkse donatie (of een toezegging via een formulier of mail) aan het Steunfonds. Echter, er werd minder nadrukkelijk gecollecteerd in januari 2018, waardoor nieuwe Rotarians wellicht minder goed op de hoogte waren van het bestaan en het doel van het Steunfonds.

Met groot succes werd in december 2018 voor de eerste keer een fundraising SantaRun in Doorn georganiseerd.

Met name bij de projecten van Rotary Doorn Wandelen voor Water en No Blue Monday heeft het Steunfonds een rol gespeeld bij de verdubbeling van het opgehaalde bedrag of een projectdonatie. Onder meer werd een bedrag ontvangen van het Nationaal Ouderenfonds.

Verleende steun

Het Steunfonds is de afgelopen jaren steeds een actievere rol gaan spelen, zoals ook in het onderhavige verslagjaar en verleende steun aan:

·

No Blue Monday 2018

·

Wandelen voor Water 2018

·

Stichting DoornRoosje, vakantieweek eenzame ouderen

·

Team Beatrix

Afwijzingen (niet binnen de doelstellingen)

·

Een aanvraag van Project TK Meraih Bintang (kleuter/peuterschool) in kampong Bulak Laut Pangandaran

·

Aanvraag van de Cultuurhistorische Commissie Maarn Maarsbergen, herdenking neerstorten Brits vliegtuig 75 jaar geleden

·

Durlstone Foundation Zimbabwe, onderwijsproject

·

Je Kun(s)t

·

Handje Helpen Vriendenkringen

·

Asap Foundation Burkina Faso, onderwijsproject

Oormerken

Binnengekomen giften worden vaker geoormerkt. Een schenker kan dan een gift doen voor een specifiek doel, hetgeen dan wordt geregistreerd, mede in verband met de aftrekbaarheid voor de belastingen vanwege de ANBI-regeling.

ANBI-status

De Inspecteur van de Belastingdienst verlengde in het najaar van 2018 de ANBI-status van het fonds.

Contact- en overige gegevens: email: shirley@shikho.nl, KvK: 41179187